Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Zorgbelang Brabant|Zeeland

Projecten

We zijn trots op de projecten die we in Brabant en Zeeland mogen uitvoeren. Met deze projecten dragen we bij aan een mensgerichte samenleving. We bouwen zo aan constructieve oplossingen voor de mensen om wie het gaat en voor de organisaties binnen het sociaal domein en zorg en welzijn.

Aan de slag met jouw vraagstuk

Bij ons is elk project is maatwerk. Op deze pagina vind je een greep uit onze projecten, ter inspiratie. Vul het contactformulier in en laat ons weten waar we je mee mogen helpen. Wij denken graag mee voor een op-maat-gemaakte oplossing!

Inwonerparticipatie verhogen
Trainingen en workshops verzorgen
Versterken sociaal ondernemerschap
& nog veel meer!
Pilot ‘Samen in de Zeeuwse Klei’  
Meer over dit project
Ondersteuning van de Adviesvangers Zuidoost-Brabant

Zorgbelang Brabant|Zeeland ondersteunt een groep enthousiaste jongeren die gevraagd en ongevraagd advies ophalen bij leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld over zorg, welzijn, wonen, gezondheid en rechten. De Adviesvangers zorgen er op deze manier voor dat er mét jongeren wordt gepraat, in plaats van over hen.


Meer over dit project
Werken aan toegankelijke en betaalbare zorg, dat doe je mét inwoners

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Zorgbelang Brabant|Zeeland organiseert regionale bijeenkomsten voor o.a. inwoners, cliënten, patiënten en adviesraden om mee te praten over hun eigen zorg. Samen gaan we in gesprek over het Integraal Zorgakkoord.


Meer over dit project
Versterken sociaal ondernemen Meierijstad

Gemeente Meierijstad wil sociaal ondernemerschap stimuleren. Hierbij ligt de focus op ondernemers die zich richten op arbeidsparticipatie. Zorgbelang Brabant|Zeeland is ingeschakeld voor het in kaart brengen van de huidige sociaal ondernemers en hun wensen & behoeften.


Meer over dit project
Ouders voor ouders: ondersteuning bij het jeugdzorgtraject

Bij dit project zetten ouders en verzorgers die ervaringen hebben met een jeugdzorgtraject voor hun kinderen, deze ervaring in om ouders die hetzelfde (gaan) meemaken te ondersteunen. Op deze manier kunnen ouders met ervaring bijdragen aan eerdere en blijvende terugkeer van kinderen van andere ouders naar de thuissituatie.


Meer over dit project
burgerberaad zorg zeeland
Inwonerparticipatie & de Zeeuwse Zorg Coalitie

Om een brede en representatieve groep van Zeeuwse inwoners te kunnen bereiken is het Burgerberaad Zorg Zeeland gestart. Zorgbelang Brabant|Zeeland is uitvoerder van dit project en ziet toe op een onafhankelijke organisatie van het Burgerberaad.


Meer over dit project
Ondersteuning bestuur Zorgen om Zorg Waalwijk

Zorgen om Zorg Waalwijk (ZoZW) is een non-profit organisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van goede zorg in en voor Waalwijk en omstreken. Projectleider Lieke Hesemans ondersteunt het bestuur met het vaststellen van de identiteit van de stichting en het opzetten van een werkplan.


Meer over dit project
Stérk.Brabant

Met de Stérk.Brabant community draagt Zorgbelang Brabant|Zeeland bij aan een gezond, sociaal, veerkrachtig en vitaal Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet. Stérk.Brabant bestaat uit ruim 700 leden en 400 initiatieven. In deze community investeren we met elkaar in ondernemend gedrag van mensen die een positieve impact maken.


Meer over dit project
Image
Meedenkers | Van koploper naar kartrekker

Gemeente Tilburg biedt Onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Dit doen zij met formele en informele clientondersteuners in het Sociaal Domein. Deze cliëntondersteuners heten Meedenkers. Zorgbelang traint de Meedenkers en medewerkers van Toegang Tilburg. De Meedenkers informeren Tilburgers over de Wlz (Wet langdurige zorg).


Meer over dit project
Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg

Vanuit onze wens dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving vindt Zorgbelang Brabant|Zeeland het belangrijk om deel te nemen aan de Coalitie tegen Eenzaamheid en zetten we ons in als kwartiermaker in de regio Tilburg.


Meer over dit project
Gemeente Someren: opstellen persona’s

Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt de gemeente Someren met het opstellen van persona’s door co-creatie sessies te organiseren met mensen met verschillende typen beperkingen. Dit geeft inzicht en zorgt voor betere aansluiting van beleid bij de mensen om wie het echt gaat.


Meer over dit project
Brabant Connected Health

Zorgbelang Brabant|Zeeland is een van de partners van Brabant Connected Health en is betrokken vanuit het cliëntperspectief op digitalisering, betrekken van eindgebruikers, ontwikkeling, uitwerken en evaluatie use-cases.


Meer over dit project
Goed Gesprek Gids

Een ziekenhuisopname is voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking(en) heel ingrijpend. Hun leefwereld met vertrouwde personen in een veilige omgeving met een vast dagritme valt weg. Zij zien, begrijpen en beleven dingen vaak anders. Zij kunnen moeilijk hun gevoelens uiten en reageren anders op ziekte en letsel.


Meer over dit project
afbeelding vrouw die yoga doet
Positieve Gezondheid

Focus op wat je wél kunt in plaats van wat niet (meer) lukt. Dat is de kern van Positieve Gezondheid. Steeds meer hulpverleners werken vanuit dit gedachtegoed. Veel mensen kennen het nog niet. Daar gaan we verandering in brengen met een nieuw spel.


Meer over dit project
Goed voor elkaar

Zorgbelang Brabant|Zeeland is samen met Burgerkracht Limburg en de Koepel voor Zorgcoöperaties Zuid Nederland betrokken bij het project ‘Goed voor elkaar’. Het doel van dit project is om meer mensen toe te rusten met een toekomstbestendig netwerk.


Meer over dit project
Cliëntvertegenwoordiging goed geregeld

Zorgbelang Brabant|Zeeland is sinds medio 2021 samen met Van Neynsel aan de slag om de wettelijke vertegenwoordiging van cliënten zo goed mogelijk te borgen binnen de organisatie. Want wie vertegenwoordigt het belang van een cliënt als deze dat zelf niet of niet zo goed meer kan?


Meer over dit project
Grip op kwetsbaarheid

Ken jij het programma ‘Grip op Kwetsbaarheid’ al? Het Care Innovation Center is de kartrekker in dit project. Wij zijn een van de partijen die hierin samenwerken. Door bijvoorbeeld ouderen digitaal vaardiger te maken.


Meer over dit project
afbeelding header foto website broedplaatsz.nl
Broedplaats Zorg: Waar jouw zorg gehoord wordt.

Broedplaats Zorg is een toegankelijk en vooruitstrevend platform. Constant op zoek naar, en verbindingen leggend tussen (innovatieve) mensen, verhalen en meningen die bijdragen aan de gezondheid(zorg) van de toekomst. Hier komen ervaringen, vragen en antwoorden samen en gaan we met jou en een breed netwerk in zorg en welzijn samen op zoek naar hoe het wél kan.


Meer over dit project
community
Creabitat | Zorgzame gemeenschappen

Sinds het voorjaar van 2021 is Zorgbelang Brabant|Zeeland als partner verbonden met Coöperatie Creabitat.


Meer over dit project
Samenwerking Zorgbelang en Q-support

Zorgbelang Brabant|Zeeland werkt samen met Q-support, een expertisecentrum, steun- en adviespunt voor Q-koortspatiënten en (zorg)professionals.


Meer over dit project
afbeelding meisje
Positief Jeugdbeleid in Hilvarenbeek

De basisgedachte van Zorgbelang Brabant|Zeeland is dat iedereen mee mag doen in de samenleving en dat is ook precies de basis van het positief jeugdbeleid dat de gemeente Hilvarenbeek maakte voor, door en met jongeren. Daar zit de klik tussen beide organisaties!


Meer over dit project
Afbeelding SchoolBoost aan het werk
Maatschappelijke impact: SchoolBoost

Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt Schoolboost om inzicht te krijgen in hun maatschappelijke impact. Zo komen ze samen met de mensen om wie het gaat tot een aanpak die écht van toegevoegde waarde is voor hun doelgroep.


Meer over dit project
Ledenvereniging

Zorgbelang Brabant|Zeeland begeleidde een ledenvereniging bij een traject van heroriëntatie. Voor deze vereniging interviewden we het bestuur, medewerkers en de ledenraad. Daarnaast deden we een uitgebreid marktonderzoek, waarin we adviseerden over kansen en impact. Dat is onze meerwaarde. En dat is wat wij graag voor onze opdrachtgevers doen.


Meer over dit project
gelukkig oud stel
Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland

De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland bestaat uit een netwerk van lokale en regionale burgerinitiatieven, zorg- en dorpscoöperaties in Noord-Brabant. Met De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland bouwt Zorgbelang Brabant Zeeland met inwoners samen aan een samenleving die omziet naar elkaar.


Meer over dit project
GGZ Vriendelijke Gemeenten

Zorgbelang Brabant|Zeeland zet zich in voor GGZ vriendelijke gemeenten. Dat resulteerde afgelopen jaar in een drietal concrete projecten!


Meer over dit project
Image
Medezeggenschap en cliëntparticipatie in West-Brabant

De cliëntenraad van Huisartsencoöperatie West-Brabant is in juni 2021 van start gegaan. Vier leden vertegenwoordigen de patiënten van de coöperatie in de regio West-Brabant en Tholen.


Meer over dit project
Van Klacht naar Kans

Goede kennis van communicatie in een klachtgesprek en de klachtenprocedure is essentieel. Met de training 'Van Klacht naar Kans' ondersteunt Zorgbelang Brabant|Zeeland hier graag bij.


Meer over dit project
afbeelding van brainstorm
Maatschappelijke impact: Hambaken Connect

In september 2021 startte Zorgbelang Brabant|Zeeland opnieuw met een Zicht op Impact traject. Wij spraken deelnemer Hiwi Abdel Jabar van Hambaken Connect.


Meer over dit project
Pilot medxpert app

Een persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) geeft inzicht in je medische gegevens.


Meer over dit project
afbeelding van sfeerimpressie Bij Katrien
Maatschappelijke impact: Bij Katrien

Het initiatief Bij Katrien wilde werken aan hun impact en duurzaam financieel afhankelijk zijn. Hoe overtuigen ze subsidieverstrekkers? En hoe benutten ze de samenwerking met partners beter? Hoe maken we de volgende stap naar sociaal ondernemerschap? Met deze vragen gingen Bij Katrien en Stérk.Brabant samen aan de slag.


Meer over dit project
afbeelding van groep jongeren, jeugd, jeugdhulp
Arbeidsmarktafel Jeugd

Een veel te groot deel van de nieuwe medewerkers in de jeugdhulp verlaat binnen twee jaar de sector. Mede door hoge werkdruk, agressie en een tekort aan inwerktijd en personeel. Deze knelpunten worden sinds medio 2020 aangepakt vanuit het Platform Arbeidsmarkttafel Jeugd. Zorgbelang Brabant|Zeeland is binnen dit platform betrokken bij het thema: ‘Inwerken en behouden van nieuwe medewerkers in de jeugdhulp’.


Meer over dit project

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.