Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Zorgbelang Brabant|Zeeland

Projecten

We zijn trots op de projecten die we in Brabant en Zeeland mogen uitvoeren. Met deze projecten dragen we bij aan een mensgerichte samenleving. We bouwen zo aan constructieve oplossingen voor de mensen om wie het gaat en voor de organisaties binnen het sociaal domein en zorg en welzijn.

 

afbeelding van brainstorm
Waar mogen we je mee helpen?

  Voor individuele vragen,
  ga naar adviespuntzorgbelang.nl

  Aan de slag met jouw vraagstuk

  Bij ons is elk project is maatwerk. Op deze pagina vind je een greep uit onze projecten, ter inspiratie. Vul het contactformulier in en laat ons weten waar we je mee mogen helpen. Wij denken graag mee voor een op-maat-gemaakte oplossing!

  Inwonerparticipatie verhogen
  Trainingen verzorgen
  Ondersteunen stichtingbestuur
  Versterken sociaal ondernemerschap
  Werken aan toegankelijke en betaalbare zorg, dat doe je mét inwoners

  Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Zorgbelang Brabant|Zeeland organiseert regionale bijeenkomsten voor o.a. inwoners, cliënten, patiënten en adviesraden om mee te praten over hun eigen zorg. Samen gaan we in gesprek over het Integraal Zorgakkoord.


  Meer over dit project
  Image
  Ondersteuning van de Adviesvangers Zuidoost-Brabant
  Meer over dit project
  Versterken sociaal ondernemen Meierijstad

  Gemeente Meierijstad wil sociaal ondernemerschap stimuleren. Hierbij ligt de focus op ondernemers die zich richten op arbeidsparticipatie. Zorgbelang Brabant|Zeeland is ingeschakeld voor het in kaart brengen van de huidige sociaal ondernemers en hun wensen & behoeften.


  Meer over dit project
  burgerberaad zorg zeeland
  Inwonerparticipatie & de Zeeuwse Zorg Coalitie

  Om een brede en representatieve groep van Zeeuwse inwoners te kunnen bereiken is het Burgerberaad Zorg Zeeland gestart. Zorgbelang Brabant|Zeeland is uitvoerder van dit project en ziet toe op een onafhankelijke organisatie van het Burgerberaad.


  Meer over dit project
  Ondersteuning bestuur Zorgen om Zorg Waalwijk

  Zorgen om Zorg Waalwijk (ZoZW) is een non-profit organisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van goede zorg in en voor Waalwijk en omstreken. Projectleider Lieke Hesemans ondersteunt het bestuur met het vaststellen van de identiteit van de stichting en het opzetten van een werkplan.


  Meer over dit project
  Ouders voor ouders: ondersteuning bij het jeugdzorgtraject

  Bij dit project zetten ouders en verzorgers die ervaringen hebben met een jeugdzorgtraject voor hun kinderen, deze ervaring in om ouders die hetzelfde (gaan) meemaken te ondersteunen. Op deze manier kunnen ouders met ervaring bijdragen aan eerdere en blijvende terugkeer van kinderen van andere ouders naar de thuissituatie.


  Meer over dit project
  Stérk.Brabant

  Met de Stérk.Brabant community draagt Zorgbelang Brabant|Zeeland bij aan een gezond, sociaal, veerkrachtig en vitaal Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet. Stérk.Brabant bestaat uit ruim 700 leden en 400 initiatieven. In deze community investeren we met elkaar in ondernemend gedrag van mensen die een positieve impact maken.


  Meer over dit project
  Image
  Meedenkers | Van koploper naar kartrekker

  Gemeente Tilburg biedt Onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Dit doen zij met formele en informele clientondersteuners in het Sociaal Domein. Deze cliëntondersteuners heten Meedenkers. Zorgbelang traint de Meedenkers en medewerkers van Toegang Tilburg. De Meedenkers informeren Tilburgers over de Wlz (Wet langdurige zorg).


  Meer over dit project
  Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg

  Vanuit onze wens dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving vindt Zorgbelang Brabant|Zeeland het belangrijk om deel te nemen aan de Coalitie tegen Eenzaamheid en zetten we ons in als kwartiermaker in de regio Tilburg.


  Meer over dit project
  Gemeente Someren: opstellen persona’s

  Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt de gemeente Someren met het opstellen van persona’s door co-creatie sessies te organiseren met mensen met verschillende typen beperkingen. Dit geeft inzicht en zorgt voor betere aansluiting van beleid bij de mensen om wie het echt gaat.


  Meer over dit project
  Brabant Connected Health

  Zorgbelang Brabant|Zeeland is een van de partners van Brabant Connected Health en is betrokken vanuit het cliëntperspectief op digitalisering, betrekken van eindgebruikers, ontwikkeling, uitwerken en evaluatie use-cases.


  Meer over dit project
  Goed Gesprek Gids

  Een ziekenhuisopname is voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking(en) heel ingrijpend. Hun leefwereld met vertrouwde personen in een veilige omgeving met een vast dagritme valt weg. Zij zien, begrijpen en beleven dingen vaak anders. Zij kunnen moeilijk hun gevoelens uiten en reageren anders op ziekte en letsel.


  Meer over dit project
  afbeelding vrouw die yoga doet
  Positieve Gezondheid

  Focus op wat je wél kunt in plaats van wat niet (meer) lukt. Dat is de kern van Positieve Gezondheid. Steeds meer hulpverleners werken vanuit dit gedachtegoed. Veel mensen kennen het nog niet. Daar gaan we verandering in brengen met een nieuw spel.


  Meer over dit project
  Goed voor elkaar

  Zorgbelang Brabant|Zeeland is samen met Burgerkracht Limburg en de Koepel voor Zorgcoöperaties Zuid Nederland betrokken bij het project ‘Goed voor elkaar’. Het doel van dit project is om meer mensen toe te rusten met een toekomstbestendig netwerk.


  Meer over dit project
  Cliëntvertegenwoordiging goed geregeld

  Zorgbelang Brabant|Zeeland is sinds medio 2021 samen met Van Neynsel aan de slag om de wettelijke vertegenwoordiging van cliënten zo goed mogelijk te borgen binnen de organisatie. Want wie vertegenwoordigt het belang van een cliënt als deze dat zelf niet of niet zo goed meer kan?


  Meer over dit project
  Grip op kwetsbaarheid

  Ken jij het programma ‘Grip op Kwetsbaarheid’ al? Het Care Innovation Center is de kartrekker in dit project. Wij zijn een van de partijen die hierin samenwerken. Door bijvoorbeeld ouderen digitaal vaardiger te maken.


  Meer over dit project
  afbeelding header foto website broedplaatsz.nl
  Broedplaats Zorg: Waar jouw zorg gehoord wordt.

  Broedplaats Zorg is een toegankelijk en vooruitstrevend platform. Constant op zoek naar, en verbindingen leggend tussen (innovatieve) mensen, verhalen en meningen die bijdragen aan de gezondheid(zorg) van de toekomst. Hier komen ervaringen, vragen en antwoorden samen en gaan we met jou en een breed netwerk in zorg en welzijn samen op zoek naar hoe het wél kan.


  Meer over dit project
  community
  Creabitat | Zorgzame gemeenschappen

  Sinds het voorjaar van 2021 is Zorgbelang Brabant|Zeeland als partner verbonden met Coöperatie Creabitat.


  Meer over dit project
  Samenwerking Zorgbelang en Q-support

  Zorgbelang Brabant|Zeeland werkt samen met Q-support, een expertisecentrum, steun- en adviespunt voor Q-koortspatiënten en (zorg)professionals.


  Meer over dit project
  afbeelding meisje
  Positief Jeugdbeleid in Hilvarenbeek

  De basisgedachte van Zorgbelang Brabant|Zeeland is dat iedereen mee mag doen in de samenleving en dat is ook precies de basis van het positief jeugdbeleid dat de gemeente Hilvarenbeek maakte voor, door en met jongeren. Daar zit de klik tussen beide organisaties!


  Meer over dit project
  Afbeelding SchoolBoost aan het werk
  Maatschappelijke impact: SchoolBoost

  Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt Schoolboost om inzicht te krijgen in hun maatschappelijke impact. Zo komen ze samen met de mensen om wie het gaat tot een aanpak die écht van toegevoegde waarde is voor hun doelgroep.


  Meer over dit project
  Ledenvereniging

  Zorgbelang Brabant|Zeeland begeleidde een ledenvereniging bij een traject van heroriëntatie. Voor deze vereniging interviewden we het bestuur, medewerkers en de ledenraad. Daarnaast deden we een uitgebreid marktonderzoek, waarin we adviseerden over kansen en impact. Dat is onze meerwaarde. En dat is wat wij graag voor onze opdrachtgevers doen.


  Meer over dit project
  gelukkig oud stel
  Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland

  Anita van Leeuwen is als netwerkcoördinator van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland kwartiermaker en werkt in nauwe samenwerking met de regionale platforms. Samen bouwen zij aan een samenleving die omziet naar elkaar.


  Meer over dit project
  GGZ Vriendelijke Gemeenten

  Zorgbelang Brabant|Zeeland zet zich in voor GGZ vriendelijke gemeenten. Dat resulteerde afgelopen jaar in een drietal concrete projecten!


  Meer over dit project
  Image
  Medezeggenschap en cliëntparticipatie in West-Brabant

  De cliëntenraad van Huisartsencoöperatie West-Brabant is in juni 2021 van start gegaan. Vier leden vertegenwoordigen de patiënten van de coöperatie in de regio West-Brabant en Tholen.


  Meer over dit project
  Van Klacht naar Kans

  Goede kennis van communicatie in een klachtgesprek en de klachtenprocedure is essentieel. Met de training 'Van Klacht naar Kans' ondersteunt Zorgbelang Brabant|Zeeland hier graag bij.


  Meer over dit project
  afbeelding van brainstorm
  Maatschappelijke impact: Hambaken Connect

  In september 2021 startte Zorgbelang Brabant|Zeeland opnieuw met een Zicht op Impact traject. Wij spraken deelnemer Hiwi Abdel Jabar van Hambaken Connect.


  Meer over dit project
  Pilot medxpert app

  Een persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) geeft inzicht in je medische gegevens.


  Meer over dit project
  afbeelding van sfeerimpressie Bij Katrien
  Maatschappelijke impact: Bij Katrien

  Het initiatief Bij Katrien wilde werken aan hun impact en duurzaam financieel afhankelijk zijn. Hoe overtuigen ze subsidieverstrekkers? En hoe benutten ze de samenwerking met partners beter? Hoe maken we de volgende stap naar sociaal ondernemerschap? Met deze vragen gingen Bij Katrien en Stérk.Brabant samen aan de slag.


  Meer over dit project
  afbeelding van groep jongeren, jeugd, jeugdhulp
  Arbeidsmarktafel Jeugd

  Een veel te groot deel van de nieuwe medewerkers in de jeugdhulp verlaat binnen twee jaar de sector. Mede door hoge werkdruk, agressie en een tekort aan inwerktijd en personeel. Deze knelpunten worden sinds medio 2020 aangepakt vanuit het Platform Arbeidsmarkttafel Jeugd. Zorgbelang Brabant|Zeeland is binnen dit platform betrokken bij het thema: ‘Inwerken en behouden van nieuwe medewerkers in de jeugdhulp’.


  Meer over dit project

  Blijf op de hoogte

  Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.