Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Hambaken Connect maakt impact inzichtelijk

Bij Hambaken Connect begeleiden ze jeugd en jongeren in de Bossche wijk Hambaken naar een goede toekomst. Dat doen ze door sport-, educatieve en culturele activiteiten in te zetten als bindend middel. Bij de uitvoering van hun activiteiten worden ze ondersteund door krachten in de wijk en rolmodellen uit de gehele stad. Samen met deze vrijwilligers en ouders zetten zij zich in voor de toekomst van de opgroeiende jeugd in Hambaken. Hun droom? Dat Hambaken een voorbeeldwijk wordt voor de rest van de stad.

 

afbeelding van brainstorm

In september 2021 startte Zorgbelang Brabant|Zeeland opnieuw met een Zicht op Impact traject. Dit in opdracht van Stérk.Brabant. Tijdens een reeks van workshops gaan initiatieven aan de slag met het inzichtelijk maken van hun impact. Zorgbelang sprak met Hiwi Abdel Jabar van Hambaken Connect. Ze neemt ons mee in hun urgentie om aan de slag te gaan met impact én meer vertelt over hun missie.

Ontstaan Hambaken Connect

De voorloper van Hambaken Connect is Hambaken Gym, dat ongeveer 17 jaar geleden startte. Een initiatief waarbij kickbokslessen werden aangeboden aan jongeren die zonder perspectief op straat hingen. Hiwi licht toe: “Het was gericht op jongeren die geen goede aansluiting vonden bij andere activiteiten in de wijk of tussen wal en schip vielen van verschillende instanties. Bijvoorbeeld voortijdige schoolverlater zijn en zonder werk en opleiding thuis zitten. In situaties waar het thuis niet altijd goed gaat. Hun uitweg is op straat hangen, maar wat krijg je dan? Dat je overlast creëert in de wijk; soms tot aan delicten toe.”

Langzaam verschoof dit naar een maatschappelijke missie: “Jongeren kwamen bij collega Youssef Noudri met andere vragen, buiten het kickboksen om: ‘Ik wil terug naar school, maar hoe doe ik dat?’ of ‘Ik wil werken, maar ik weet niet waar? Zou je me kunnen helpen met een sollicitatiebrief schrijven?’ Et cetera. Dit groeide uit tot de huidige organisatie Hambaken Connect. Wat Hambaken Connect anders maakt, is dat we ons niet alleen richten op de jongeren, maar we nemen ook de ouders/het gezin hierin mee.”

Wat is de uiteindelijke droom die jullie met het initiatief willen waarmaken?

“Hambaken is een aandachtwijk in ’s-Hertogenbosch. De uitstroom naar middelbaar/hoger onderwijs is hier veel minder. Er wonen veel gezinnen met andere afkomst. Soms versterkt dat elkaar in negatieve zin. Kinderen en hun ouders krijgen niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Ons doel is dat alle mensen in Hambaken op waardevolle wijze kunnen bijdragen aan de samenleving.”

“School is de basis, maar veel kinderen in Hambaken hebben een achterstand met hun woordenschat of kunnen soms niet goed hun plekje vinden. We bieden hen een oefenplaats voor het werken aan verschillende vaardigheden, zoals leren samenwerken: hoe betrek je een ander? En zo streven naar hetzelfde doel: goed kunnen meedoen in de maatschappij en burgerschap ontwikkelen. Onze belangrijke droom is dat ook ouders bewust en actief betrokken zijn bij hun kinderen en hun ontwikkeling.”

afbeelding van presentatie tijdens workshop

Waarom hebben jullie hier impactinformatie voor nodig?

“We willen graag laten zien wat het verhaal/de waarde is achter onze cijfers. Waarom dat belangrijk is? Zo kunnen we onze ambities zo goed mogelijk toelichten en inzichtelijk maken naar bijvoorbeeld de opdrachtgever, sponsoren en bedrijven die ons ondersteunen. Wat bereik je met hetgeen je aan het doen bent. Dat willen we laten zien. De jeugd die nu opgroeit is wel heel betrokken en actief; ook is er minder overlast. Er gebeurt dus heel veel in de wijk door onze inzet. Om dit goed te verwoorden en verantwoorden hebben we impactinformatie nodig.”

Wat was voor jullie de reden om aan de slag te gaan met het Zicht op Impact traject?

“Hambaken Connect is aan het groeien en ons initiatief is verder geprofessionaliseerd. Impact inzichtelijk maken wordt steeds belangrijker. Waar maak je het verschil in? Verslag (verantwoording) geven hiervan en benadrukken waar je het verschil in maakt is soms lastig. Wie is precies je doelgroep en wat doe je voor ze? Welke impact maak je? Zowel op de korte als op de lange termijn? Dan is het fijn om gestructureerd en stapsgewijs te leren hoe je naar je impact toe moet werken. Hoe je je verhaal kunt pitchen.”

“En ook: Wat levert het op? Je voert iets uit in de wijk; mensen maken er gebruik van en wat verandert er daardoor? Met deze workshop kunnen we die vraag heel goed beantwoorden. We hebben geleerd kritisch en met ander ogen te kijken naar wat het oplevert. We hebben nu als het ware een blauwdruk van onze aanpak.”

Wat heb je tot nu toe geleerd? En hoe ga je dit in de praktijk toepassen?

“Wat we vooral leren is datgene wat we altijd deden in een breder geheel te bekijken. Dat je met andere ogen kijkt naar hetgeen dat je aan het doen bent en wat het oplevert voor de maatschappij. Alles staat in verband met elkaar; het een versterkt het ander. Het draait niet alleen om het programma met de activiteiten, dit is slechts een onderdeel. Ook alles wat je eromheen doet/de omgeving is van belang. Niet alleen hoe en wat, maar ook: wat heb je ervoor nodig? Zoals je netwerk, het regelen van budgetten en aandacht voor PR. Daar lag onze focus in ons verhaal voorheen niet, omdat we dat niet zagen. Door de workshops krijgen we een bredere blik op onze aanpak.”

Waar kijk je naar binnen het traject?

Hambaken Connect volgt het Zicht op Impact traject samen met een ander initiatief, SchoolBoost: “Binnen het traject dagen we elkaar uit. De workshops helpen om dingen scherp te stellen. Door kritische vragen te stellen aan elkaar. Het helpt als iemand er met een frisse blik naar kijkt. Je krijgt tussen sessies door ook huiswerk op. Zo ben je in staat te toetsen of je aannames kloppen door ze te checken bij je doelgroep. Erg waardevol. Ook door de informatie die we ophalen. En wat blijkt: het komt aardig overeen. De theorie van de workshop heeft ons hier heel goed in geholpen.”

Raden jullie andere initiatieven dit traject ook aan en waarom?

“Het is een intensief traject, maar wel echt een traject waar je iets aan hebt. Het helpt je focussen op je aanpak. De manier waarop maakt het leuk. De waarde is groter dan de uren die erin op gaan. Het helpt je om op een andere manier naar je werk te kijken. Je hebt echt iemand nodig die je daar in mee trekt. Het Zicht op Impact traject biedt dit.”

“Voor (kleine) initiatieven is het waardevol om mee te doen. Je wordt goed ondersteund vanuit Stérk.Brabant en Zorgbelang Brabant|Zeeland. Heel fijn. En zeker je investeert heel wat tijd, maar je krijgt echt iets voor je tijd terug. Goed om deze tijd te nemen om kritisch te kijken naar missie en aanpak. Een mooie gelegenheid en kans waar we graag gebruik van maken.”

Ook aan de slag met impact?

Wil jij als initiatiefnemer ook aan de slag met het realiseren van jouw maatschappelijke missie? Zorgbelang Brabant|Zeeland geeft je handvatten om jouw unieke meerwaarde in kaart te brengen, zodat je dit ook kenbaar kan maken aan anderen. Wij helpen jou met het versterken van jullie strategie. Samen met de mensen om wie het gaat.

Onze aanpak

Wij benaderen ieder vraagstuk vanuit een creatieve en mensgerichte aanpak, waarin wij jou als initiatiefnemer continu vanuit onze kritische blik uitdagen om jouw maatschappelijk impact te vergroten.

afbeelding van Hiwi Abdel Jabar

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.