Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Medezeggenschap en cliëntparticipatie in West-Brabant

Juni 2021 – De cliëntenraad van Huisartsencoöperatie West-Brabant staat in de startblokken. Vier leden vertegenwoordigen de patiënten van de coöperatie in de regio West-Brabant en Tholen. Zo hoopt de Huisartsencoöperatie haar zorg nog beter te laten aansluiten op de patiënt.

“Een mooie kans!” vindt Hanneke Griffioen. “De raad denkt positief kritisch mee met de huisartsencoöperatie en houdt een spiegel voor. Van grote toegevoegde waarde dus om de organisatie te ondersteunen en mee te denken vanuit de patiënt.”

Inrichting Cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. Deze wet was eerder gericht op zorgorganisaties waar mensen verblijven (langdurige zorg), maar geldt nu ook voor eerstelijns zorgorganisaties. Reden voor Huisartsencoöperatie West-Brabant om bij Zorgbelang Brabant|Zeeland aan te kloppen. “De coöperatie waarbij 96 huisartsenpraktijken zijn aangesloten vroeg ons te helpen de (verplichte) cliëntenraad op te richten en het formele stuk te organiseren.”

Hanneke Griffioen

Projectleider, Projectteam

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”
Formele zaken en mensenwerk

“We regelden het opstellen van de medezeggenschapsregeling, het huishoudelijk reglement en een faciliteitenregeling. Hiermee wordt het recht op budget voor scholing en inhuur van deskundigheid gebudgetteerd, zodat de cliëntenraad een goede positie in de organisatie krijgt. Ik hield me verder bezig met de oprichting van de raad zelf, waaronder de sollicitatieprocedure. Deze verliep redelijk soepel en inmiddels tellen we vier leden, mensen met uiteenlopende achtergronden die patiënt zijn bij een van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigen de patiënten van de coöperatie in een divers werkgebied en vergrijzende regio.”

 

Gevraagd en ongevraagd advies

De cliëntenraad denkt mee over verschillende thema’s: opleiding, management, facilitaire zaken, ICT en E-health. “Ze is er voor gevraagd en ongevraagd advies, reactief én proactief,” benadrukt Hanneke. “De leden verdiepen zich in wat er speelt in de regio, zoals het samengaan van verschillende huisartsenposten of de verhuizing van het ziekenhuis. En om als cliëntenraad goed van start te gaan, organiseerden wij twee trainingsdagen. We vertelden bijvoorbeeld meer over de Wmcz en over wie je nou precies vertegenwoordigt. Ook stimuleren we de leden om de oren en ogen goed open te zetten. Want dat is belangrijk: laten weten dat je er als raad voor de patiënt bent!”

Het belang van de cliënt centraal

Hanneke: “Het is geweldig om te zien dat mensen de kennis, expertise en het netwerk uit het eigen leven inzetten in dit medezeggenschapsorgaan. Het enthousiasme zit er al goed in en nu wordt het serieus: de raad wil een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de directie van de coöperatie. Omdat ik vanaf de start betrokken was kan ik mijn ervaring ook weer inzetten bij andere organisaties en in andere regio’s. Een cliëntenraad is namelijk nog niet voor alle eerstelijns zorgorganisaties in Nederland gewoon, maar wel hard nodig!”

 

Vanuit Zorgbelang Brabant|Zeeland is Hanneke betrokken als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Ze is zelf geen lid van de raad, maar onafhankelijk ondersteuner.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.