Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Mensen sterker en zelfredzamer maken, dat is ons doel!

Het doel van het project ‘Grip op Kwetsbaarheid’ is om -letterlijk- meer grip op kwetsbaarheid te krijgen, projecten in de zorg en het sociaal domein beter op elkaar af te stemmen en nieuwe projecten op te starten die gericht zijn op het langer thuis laten wonen van mensen. Grip op kwetsbaarheid is daarnaast gericht op het uitbreiden van gezonde levensjaren.

Dat kan bereikt worden door bijvoorbeeld vroegtijdig informatie te geven, te adviseren en te begeleiden, maar ook door eHealth te gebruiken en de onderlinge digitale en fysieke communicatie te verbeteren. De burger en (eventueel) zijn mantelzorger komen dan eerder in beeld als er sprake is van kwetsbaarheid.

Het Care Innovation Center is de kartrekker in dit project. Er werken veel partijen samen in dit programma, waaronder Zorgbelang Brabant|Zeeland. Gabie Conradi werkt al heel wat jaren bij Zorgbelang en is als projectleider betrokken bij dit programma. Zij vertelt graag meer over haar bijdrage aan ‘Grip op Kwetsbaarheid’.

Met Grip op Kwetsbaarheid willen de samenwerkende partijen de zorg veranderen door:
• Onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen
• Zorg te verplaatsen naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving
• Zorg te vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg, zoals eHealth, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Hoe minder vaardig, hoe kwetsbaarder

Gabie: “Binnen Grip op Kwetsbaarheid richt ik me vooral op digitale vaardigheden en laaggeletterdheid. Bedenk eens hoe kwetsbaar mensen zijn die zelf geen bankzaken kunnen doen, omdat ze niet met computers kunnen werken. Of mensen die niet zelfstandig kunnen reizen, omdat ze niet kunnen lezen. Het levert winst op als mensen digitaal vaardig en taalvaardig zijn.”

Ouderen en digitale vaardigheden

“Ik noem graag voorbeelden van concrete activiteiten waar we nu mee bezig zijn. In Roosendaal zijn we bijvoorbeeld in gesprek met het Taalpunt en de gemeente om meer ouderen digitale vaardigheden te leren. Juist in deze coronatijd blijkt hoe kwetsbaar (oudere) mensen zijn die gebrekkige of geen digitale vaardigheden hebben. We leren bijvoorbeeld opa’s en oma’s beeldbellen met kleinkinderen. Er moet vaak een urgentie en reden zijn om het te leren. Als ze de voordelen zien wordt het leuk!”

Internetaansluiting

“Een internetaansluiting is de eerste stap naar meer zelfredzaamheid”, vervolgt Gabie. “Voor ons is het hebben van een internetaansluiting zo normaal als water en elektriciteit. Maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Hoe zorgen we dat die kwetsbare groep toch een internetaansluiting krijgt? Daarvoor trekken we intensief op met de gemeente.”

Hanneke Griffioen

Projectleider, Projectteam

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”
Image

Concrete stappen zetten in de samenwerking

“Onze gezamenlijke uitdaging in ‘Grip op Kwetsbaarheid’ is beter met elkaar samenwerken om mensen minder kwetsbaar te maken. Gemeenten, bibliotheken, taalhuizen, taalpunten en taalmaatjes zijn al heel actief, maar we werken ook nog veel naast elkaar. Het is mooi om samen de verbinding met elkaar te zoeken. Wat mij betreft is het project geslaagd als partijen elkaar beter weten te vinden en ook echt meer mensen kunnen bereiken. Uiteindelijk gaat het er voor mij om dat meer mensen zelfstandig kunnen bankieren, zelf naar hun patiëntendossier kunnen gaan en zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer. Hoe concreter je dat mensen bij kunt brengen, hoe beter!”

Over Grip op Kwetsbaarheid

De uitdagingen waar de zorg voor staat kun je alleen samen oplossen. Daarom zijn negentien partijen in de regio West-Brabant de samenwerking aangegaan. Het doel is om de gezondheidszorg te versterken en te investeren op preventie.

Lees meer over Grip op Kwetsbaarheid

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.