Positieve Gezondheid - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Positieve Gezondheid

Focus op wat je wél kunt in plaats van wat niet (meer) lukt. Dat is de kern van Positieve Gezondheid. Steeds meer hulpverleners werken vanuit dit gedachtegoed. Veel mensen kennen het nog niet. Daar gaan we verandering in brengen met een nieuw spel.

Lees meer
afbeelding vrouw die yoga doet

Speelse kennismaking

Het spel ‘Alles op tafel?’ laat mensen op een speelse manier kennismaken met positieve gezondheid. Het is laagdrempelig, toegankelijk voor allerlei verschillende doelgroepen en veelzijdig toepasbaar. Het spel biedt een andere kijk op (positieve) gezondheid. Uit de testfasen blijkt dat er bijzondere gesprekken ontstaan tussen de deelnemers. Het spel is ontwikkeld door Zorgbelang organisaties in samenwerking met het Institute for Positive Health.

Het spel heeft drie doelen:

– kennismaken met Positieve Gezondheid op een laagdrempelige en speelse wijze;
– inzicht in eigen Positieve Gezondheid;
– Positieve Gezondheid actief in je eigen leven inzetten.

Zonder burgers, geen spel

In een periode van een jaar (juli 2021 – juli 2022) ontwikkelden wij, samen met diverse partners en mensen uit verschillende doelgroepen, een bordspel. Naast een speelse en laagdrempelige kennismaking heeft dit spel ook een educatieve functie. Een demoversie van het spel hebben we getest met allerlei mensen, mensen met en zonder beperking, mantelzorgers, naasten, huisartsen, POH, verpleegkundigen. Deze testfases waren cruciaal! Zonder de deelnemers aan deze testfases en hun feedback zou er geen spel zijn.

Eerste en tweede testfase

Vanaf oktober tot en met november 2021 deden 68 deelnemers mee aan de eerste testfase. Wij zijn heel blij en dankbaar dat mensen zich vrijwillig en enthousiast inzetten. Van februari t/m april 2022 vond de tweede testfase plaats.

Nieuwsgierig?

Bekijk de de flyer met de samenvatting of het het volledige rapport van de testfase of bekijk de sfeerbeelden in dit inspirerende filmpje.

Voor wie?

Mensen en hun naasten in de leeftijd vanaf 14 jaar, in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een begrip ontwikkeld door Machteld Huber. Haar ervaring was dat de definitie van gezondheid niet meer klopt en dat in de gezondheidszorg vooral het negatieve onder de aandacht komt. Wat kun je niet? In plaats van: Wat kun je wel? Zij promoveerde hierop en wierp een ander licht op het begrip gezondheid.

Positieve gezondheid  bestaat uit zes dimensies

Hierbij ligt de focus op wat jij kunt en wilt. Door een vragenlijst krijg je in kaart wat jij van jouw totale gezondheid vindt. Daarna komt de vraag of je iets zou willen veranderen en zo ja, wie en wat je daarvoor nodig hebt. Met andere woorden: wat is je veerkracht?

Samenwerking

De ontwikkeling van het spel is een gezamenlijk project van Zorgbelang Brabant|Zeeland, Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Groningen, Burgerkracht Limburg, het Institute for Positive Health en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Daarnaast werken we samen met Stichting De Bagagedrager. Een stichting met ruime ervaring in het ontwikkelen van speelse, laagdrempelige en educatieve spellen rondom maatschappelijke onderwerpen.

Elga van Dartel

Projectleider, Projectteam

“Het mogelijke mogelijk maken.”
afbeelding van wandelen

Identity Games

Identity Games is onze samenwerkingspartner met ruim vijfentwintig jaar ervaring in het ontwikkelen van spellen.

Adviseurs

Het Institute for Positive Health (IPH) heeft een adviserende functie binnen dit project. Machteld Huber en Malou Timmers zijn namens IPH adviseurs.

Met dank aan

Onze dank is groot dat fondsen ons steunen in ons idee om Positieve Gezondheid samen met burgers naar burgers te brengen. De volgende fondsen maken ons project mogelijk: Dr. C.J. Vaillantfonds, Dr. Wittenbergstichting, Oranjefonds, Stichting Voorzorg Utrecht, Arnhem Fonds Achterstandswijken, het R.C. Maagdenhuis, Provincie Limburg, Provincie Gelderland en Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.