Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Positief Jeugdbeleid in Hilvarenbeek

Gemeenten voeren sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 jeugdhulp uit. Zij organiseren hulp en ondersteuning voor ieder kind dat hulp nodig heeft. De Gemeente Hilvarenbeek heeft jeugdbeleid gemaakt voor, door en met jongeren.

 

Lees meer
afbeelding meisje

De basisgedachte van Zorgbelang is dat iedereen mee mag doen in de samenleving en dat is ook precies de basisgedachte van het Positief jeugdbeleid. Ieder kind telt mee en krijgt de kans zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassene. En daar zit de klik tussen beide organisaties! Sinds mei 2021 werkt Lieke Hesemans van Zorgbelang als beleidsmedewerker Jeugd binnen het team samenleving van de gemeente Hilvarenbeek.

afbeelding van groep jongeren, jeugd, jeugdhulp

Jongeren staan centraal

Hilvarenbeek startte in 2018 met een onderzoek naar jongerenparticipatie. Inmiddels is een groep van 30 jongeren betrokken bij het ontwikkelen van beleid van de gemeente. Zij worden ondersteund door lokale jongerenwerkers. Zij gaan samen aan de slag met maatschappelijke projecten en organiseren leuke activiteiten voor leeftijdsgenoten in de gemeente.

Het Positief jeugdbeleid richt zich op de versterking van het gewone dagelijkse leven van de jeugd in gemeente Hilvarenbeek. Alle jongeren en kinderen krijgen de kans om zich op eigen wijze te ontwikkelen tot volwassen en ze groeien op in een kansrijke, gezonde en veilige omgeving. Gemeente Hilvarenbeek vindt het belangrijk dat jongeren de ruimte krijgen om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken. Tevreden met zichzelf leren zijn. Groeien in hun relationele, sociale en 21-eeuwse vaardigheden. Om leren gaan met uitdagingen die bij het (puber)leven horen en van betekenis zijn voor anderen, hun omgeving en onze samenleving.

Lieke Hesemans

Projectleider, Projectteam

afbeelding meisje

“Als we doen wat we deden, krijgen we wat we kregen.” – Albert Einstein

Voorheen zetten de gemeenten jeugdhulp in en losten ze problemen op. Met positief jeugdbeleid zetten zij zich in op preventie en het voorkomen van problemen van kwetsbare jongeren. De investering in ontwikkeling en preventie maakt het mogelijk om (ernstige) problemen bij jeugdigen tijdig op te sporen en aan te pakken. Dit gebeurt zo veel mogelijk samen met hen en met volwassenen en organisaties in hun omgeving.

Interesse in onze ervaring met positief jeugdbeleid?

Zorgbelang wil veel betekenen voor organisaties. Wij helpen vanuit burgerperspectief het beleid mee vormgeven en aanjagen. De aanpak in de gemeente Hilvarenbeek is een mooi voorbeeld van een dergelijke aanpak, op het gebied van jeugdbeleid. Dat smaakt naar meer!

 

 

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.