Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Meer inzicht in jouw medische gegevens

Sinds juli 2020 heeft elke Nederlander het recht op het digitaal inzien van zijn gezondheidsgegevens. Elke zorgverlener moet zijn patiënten toegang geven tot zijn of haar dossier. Om ervoor te zorgen dat alle gegevens van verschillende zorgverleners bij elkaar staan is door toenmalig minister Edith Schippers de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bedacht.

Zorgbelang Brabant | Zeeland volgt de ontwikkelingen rondom de PGO op de voet. Hanneke Griffioen is hier als projectleider al sinds 2019 mee bezig. Zij vertelt meer over een gebruikersonderzoek dat Zorgbelang Brabant|Zeeland gestart is met PGO medxpert en in samenwerking met Apotheek Asten.

Alles overzichtelijk op één plek

Hanneke: “Een PGO heeft veel voordelen. Al je gezondheidsgegevens staan overzichtelijk bij elkaar in een app of op een website. Denk aan de uitslag van onderzoeken, medicijngebruik, herhaalrecepten, allergieën en vaccinaties. Verder kun je informatie over je eigen gezondheid bijhouden en er ook zelf actief mee aan de slag gaan. Met meer informatie sta je sterker. Zo bereid je je beter voor op het gesprek met de (huis)arts.”

Betrek de gebruiker

De nadruk bij het ontwikkelen van al die apps en websites ligt op de techniek. Zorgbelang Brabant|Zeeland vindt het belangrijk dat zorggebruikers meer betrokken worden.
Hanneke: “Wij willen dat deze PGO’s zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Daarom voeren wij gesprekken met patiënten en halen wij hun wensen en behoeften op. Onze bevindingen koppelen wij terug aan de ontwikkelaars van de medxpert app.”

Hanneke Griffioen

Projectleider, Projectteam

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”
Pilot met medxpert

Medxpert is een PGO. Medxpert vroeg Zorgbelang Brabant|Zeeland om de app te gaan uittesten met een groep gebruikers. Hanneke: “Dit deden wij samen met apotheker Gertjan Hooijman in Asten. Ruim 25 enthousiaste klanten van Apotheek Asten namen deel aan het gebruikersonderzoek. Op 4 maart 2021 was de officiële start.”

De groep gebruikers heeft het volgende getest:

• de app
Gebruikers kregen twee keer een digitale vragenlijst met daarin vragen over gebruik, verwachtingen en ervaringen. Daarnaast is een groep gebruikers in twee persoonlijke sessies gevraagd naar hun ervaringen, meningen en ideeën met de medxpert app.

• de coronavragenlijst
Dit is een extra onderdeel van de app, waarin gebruikers antwoord krijgen op twee vragen: ben ik mogelijk besmet met corona en heb ik meer kans op ernstige klachten als ik besmet ben met corona? Iedereen die deze vragenlijst invult, krijgt direct daarna een evaluatievragenlijst om na te gaan wat het effect op hen is van het advies.

Tim Schoenmakers apotheker en projectleider bij medxpert:
“Wij willen meer zijn dan een PGO. Ons motto is “jouw gezondheid voorop!”. Wij willen mensen helpen om de juiste medicatie op de juiste wijze in te nemen zodat dit bijdraagt aan hun gezondheid. En hen het gevoel geven dat ze in de medxpert app betrouwbare informatie kunnen krijgen. Wij zijn erg benieuwd hoe de gebruikers onze app ervaren en willen graag antwoord op de vraag of de app in alle behoeftes voorziet of dat wij nog onderdelen moeten aanpassen of toevoegen.”

Medxpert koos ervoor om met Zorgbelang Brabant|Zeeland in zee te gaan. “Wij vinden het belangrijk dat medxpert gestoeld is op wensen van patiënten. Zorgbelang heeft de contacten met patiënten, zij weten wat er speelt in het veld en zij zijn ervaren in het betrekken van patiënten bij zorgontwikkelingen. De samenwerking met Zorgbelang bevalt goed. Wij vullen elkaar aan. Voor mij is deze pilot geslaagd als veel gebruikers tevreden zijn met de app en als wij bruikbare input hebben voor verbetering en verdere verspreiding van de app.” aldus Tim Schoenmakers van medxpert.

Bewustwording

Hanneke: “Wij vinden het belangrijk om mensen te informeren en enthousiasmeren over de verschillende mogelijkheden van een PGO. Dat zij weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van eHealth en wat het gebruik ervan hen kan opleveren. Het draait er uiteindelijk om dat er meer eigen regie bij de burgers komt te liggen. Dat vinden wij een goede zaak!”

 

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.