Wie zijn wij? - Zorgbelang Brabant| Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Zorgbelang Brabant|Zeeland

Wie zijn wij?

Wij werken graag samen met jou aan een mensgerichte maatschappij. Zorgbelang ziet dat écht horen werkt.

 

 

Wij helpen je vooruit!
afbeelding vergaderende mensen
écht
horen
werkt.

Zorgbelang Brabant|Zeeland ziet dat écht horen werkt

Wie wil werken aan een mensgerichte samenleving kan niet anders dan denken vanuit mensen. En mensen, dat zijn bijzondere, sociale wezens. Wezens die graag gehoord willen worden. Écht gehoord.

Alles begint met luisteren

Onze oorsprong ligt als belangenbehartiger. Jarenlang hielpen we patiënten om hun stem te laten horen. Wat we toen leerden, is dat je mensen pas echt kunt bijstaan als je eerst goed luistert. Als je de juiste vragen stelt. En de vraag achter de vraag ontdekt. Want dan hoor je de échte behoefte.

Aanjager voor Brabant en Zeeland

Inmiddels kun je ons niet meer alleen een belangenbehartiger van patiënten noemen. Onze visie heeft ons verder gebracht. We zijn nu aanjager van de zorg en het sociaal domein. We luisteren naar álle inwoners van Brabant en Zeeland. En naar alle instanties en organisaties die de zorg elke dag weer opnieuw een stukje beter maken.

Lieke Hesemans

Projectleider, Projectteam

Over Zorgbelang

Onze collega’s werken elke dag aan een maatschappij waarin je écht gehoord wordt. Iedereen moet een stem hebben in zijn/haar/hen zorg. Daar maken wij ons hard voor.

Onze organisatie

Bij ons werken ruim 50 collega’s elke dag met veel plezier aan een gezond Brabant en Zeeland. Dit doen we met de ondersteuning van een mooi team van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

 

Onze medewerkers
Werken bij Zorgbelang Brabant|Zeeland

Wil jij werken of stage lopen bij Zorgbelang Brabant|Zeeland? We staan altijd open voor nieuwe collega’s! Bekijk hier onze vacatures en die van onze partners óf stuur een open sollicitatie.

 

Vacatures
Het bestuur

Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft een bestuursmodel met een bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en is klankbord voor de bestuurder als het gaat om de strategie en het beleid van de organisatie.

Het bestuur

Voor mensen door mensen

Wie door onze bril kijkt, ziet dat er ook bij al deze instanties mensen werken. Mensen die het allerbeste met hun medemens voor hebben. Die uit bed springen om anderen zo goed mogelijk bij te staan en projecten zo mensgericht mogelijk in te vullen. Maar we zien ook dat écht horen niet altijd even makkelijk is. Soms voelt het misschien zelfs complex. Tijdrovend. Duur. Of gewoon verwarrend. Tenminste, dat horen wij vaak terug …

En toch. Toch zien wij elke dag dat écht horen werkt

Want als je écht hoort wat er speelt, kun je gericht verder. Dan kun je zaken slimmer, effectiever en vaak zelfs efficiënter aanpakken. En werk je toe naar een passende en vooral mensgerichte oplossing. En daarom leren wij onze klanten vooral ook om goed te luisteren.

Meedoen in de maatschappij

Zowel met ons adviespunt, ons projectbureau als onze academie bouwen we elke dag mee aan constructieve oplossingen. We helpen iedereen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. En we helpen mensen bij overheden en andere organisaties om dit te ondersteunen.

Vragen. Verbeteren. Vooruit

Altijd door eerst de juiste vragen te stellen, dan de situatie samen te verbeteren en tenslotte die lessen te gebruiken om ook de achterliggende systemen op een mensgerichte manier vooruit te helpen.

 

Jeroen van Lieshout

Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

“Jeroen is kei relaxed, geen vraag is hem te gek en hij maakt altijd tijd voor je.”

We weten wat er speelt

We werken nauw samen met patiënten- en cliëntenorganisaties, de provincies Noord-Brabant en Zeeland, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hierdoor zijn we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en weten we wat er speelt op het gebied van zorg en welzijn in de regio. Met de signalen die wij in de regio oppikken, gaan we aan de slag.

Image
Adviespunt Zorgbelang

Voor individuele vragen kunnen inwoners van Brabant en Zeeland terecht bij Adviespunt Zorgbelang. Hier kun je terecht met vragen over de zorg die je ontvangt vanuit bijvoorbeeld de Wmo of Wlz. Ook helpen onze vertrouwenspersonen bij individuele vragen rondom de jeugdhulp. Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van andere partijen: dat zien wij als essentiële voorwaarde voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Zorgbelang Brabant|Zeeland en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Lees meer over onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden
ANBI

Zorgbelang Brabant|Zeeland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Bekijk onze contactgegevens.

 

ANBI
Klachtenprocedure

Heb je klachten over de manier waarop medewerkers van Zorgbelang Brabant|Zeeland met jouw gegevens omgaan of over de dienstverlening van Adviespunt Zorgbelang? Lees meer over onze klachtenprocedure.

Klachtenprocedure
Routebeschrijving

We helpen je graag met de route naar onze kantoren. Onze kantoren in Goes en Tilburg zijn goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer.

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.