Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Pilot ‘Samen in de Zeeuwse Klei’  

Afgelopen december is het pilotproject Samen in de Zeeuwse Klei afgerond. Bij deze pilot werden ondernemers in de gemeente Middelburg betrokken bij het tegengaan van eenzaamheid. Hiermee wilden we realiseren dat het taboe op eenzaamheid wordt verminderd en het bewustzijn dat eenzaamheid veel voorkomt wordt vergroot. Lees hier meer over de ontdekkingen gedaan tijdens de pilot!

Start van de pilot

Zo’n 90 ondernemers werden bezocht om hen te enthousiasmeren voor de pilot. Uiteindelijk hebben 21 werknemers van 17 ondernemingen een workshop over eenzaamheid gevolgd, waarbij naast kennisoverdracht ook tips werden gegeven hoe men het gesprek aan kan gaan met klanten waarvan men vermoed dat ze eenzaam zijn. Naast het bieden van een luisterend oor konden de deelnemende ondernemers een flyer uitreiken aan klanten bij wie ze eenzaamheid vermoeden, met daarop een telefoonnummer en website van een lokale hulpinstantie.

Meer bewustzijn en begrip

Om het effect van de pilot te meten is er een impactmeting gedaan. Hieruit blijkt dat de pilot heeft bijdragen aan meer bewustzijn en begrip onder ondernemers. Het kennisniveau van de ondernemers over signalen, oorzaken en gevolgen is toegenomen waardoor we kunnen concluderen dat de signalering van eenzaamheid is verbeterd.

Eenzaamheid bespreekbaar maken blijft lastig

De stap om een flyer uit te reiken is voor veel ondernemers nog wat te groot en ook geven een aantal deelnemers aan dat zij het nog steeds lastig vinden om met klanten het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar te maken. Voldoende tijd, ruimte en privacy worden vaak als beperkende factoren genoemd. Maar ook schroom om het woord eenzaamheid te noemen uit angst om iemand te kwetsen of te beledigen. Aan de opdrachtgever (Platform Eenzaamheid Walcheren) is daarom onder andere geadviseerd om een vervolgworkshop aan te bieden waarin gespreksvaardigheden worden verbeterd.

Slotevent van de Zeeuwse Week tegen Eenzaamheid

Tijdens het slotevent van de Week tegen Eenzaamheid op 4 oktober 2023 werd verteld over de ontdekkingen van de pilot ‘Samen in de Zeeuwse klei’ en werd de theatervoorstelling ‘1’ over eenzaamheid opgevoerd.

Lees hier verder
afbeelding stadhuis Middelburg
Samen in de Zeeuwse Klei: ondernemers betrekken bij tegengaan eenzaamheid

Ondernemers in de gemeente Middelburg krijgen handvatten om eenzaamheid eerder te signaleren en handvatten om mensen die kampen met eenzaamheid te helpen of door te verwijzen.

Lees hier verder
Meer weten?

Voor meer informatie over dit project of andere in regio Zeeland, neem contact op met Karin van Bokhoven via kvbokhoven@zorgbelang-zeeland.nl.

Karin van Bokhoven

Projectleider

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.