Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Inwonerparticipatie & de Zeeuwse Zorg Coalitie

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. (13 gemeenten, Provincie Zeeland, CZ Zorgverzekeraar, vrijwel alle organisaties in Zorg en Welzijn, en het ministerie van VWS). Deze ambities realiseert de Zeeuwse Zorg Coalitie niet alleen met professionals, maar met alle inwoners van Zeeland.

Zorgbelang Brabant|Zeeland is aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie, omdat wij vinden dat het noodzakelijk is om samen met inwoners en alle andere partijen de uitdagingen in de zorg aan te gaan, zodat de Zorg in Zeeland voor alle inwoners die dat nodig hebben toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar blijft.

burgerberaad zorg zeeland

Inwonerparticipatie

Onze ambities realiseren we niet met zorg- en hulpverleners alleen, maar met alle inwoners van Zeeland. Inwoners participeren door actief mee te denken, te adviseren en te coproduceren bij alle projecten en processen die betekenisvol zijn voor inwoners.

In 2023 hebben we een fysiek Burgerberaad Zorg Zeeland georganiseerd en ontwikkelden we een online participatieplatform: Denk Mee Zorg Zeeland. Het is een laagdrempelig middel voor de inwoners van Zeeland en betrokken organisaties om op een gelijkwaardige manier mee te denken en -doen aan een gezond Zeeland en goede (toekomstige) zorg. Dat resulteerde op 3 juni 2023 in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland met 85 concrete voorstellen.

Na het beraad is een Klankbordgroep Zorg Zeeland opgericht waar een deel van de deelnemers van het Burgerberaad aan deelneemt. Zij blijven als vertegenwoordiging van inwoners betrokken bij het realiseren van het Inwonerakkoord en de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit doen zij vanuit de Klankbordgroep, het raadplegen van andere inwoners en het online platform Denk Mee Zorg Zeeland.

Lees hier verder over het burgerberaad of bekijk het vragenuurtje over het burgerberaad.

Investeren in inwonerparticipatie

Ben je nieuwsgierig geworden naar de organisatie van een burgerberaad, wil je meer informatie over het Burgerberaad Zorg Zeeland of denk je er over na om zelf  een burgerberaad op te starten?

Neem contact op met Hanneke Griffioen, projectleider Inwonerparticipatie. Bereikbaar via hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl of stuur een mail naar info@denkmeezorgzeeland.nl. Wij denken graag met je mee!

Hanneke Griffioen

Projectleider, Projectteam

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.