Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Inwonerparticipatie & de Zeeuwse Zorg Coalitie

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. (13 gemeenten, Provincie Zeeland, CZ Zorgverzekeraar, vrijwel alle organisaties in Zorg en Welzijn, en het ministerie van VWS). Deze ambities realiseert de Zeeuwse Zorg Coalitie niet alleen met professionals, maar met alle inwoners van Zeeland.

Zorgbelang Brabant|Zeeland is aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie, omdat wij vinden dat het noodzakelijk is om samen met inwoners en alle andere partijen de uitdagingen in de zorg aan te gaan, zodat de Zorg in Zeeland voor alle inwoners die dat nodig hebben toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar blijft.

burgerberaad zorg zeeland

Inwonerparticipatie

Door inwoners rechtstreeks te betrekken bij het proces van beleidsvorming en besluitvorming, streven we naar meer transparantie, legitimiteit en draagvlak voor het zorg en gezondheidsbeleid. Dit noemen we ook wel inwonerparticipatie.

Inwonerparticipatie geeft inwoners de kans om hun ervaringen, behoeften en zorgen te delen en zo bij te dragen aan het vormgeven van de preventieve- en zorgvoorzieningen in hun eigen regio. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat beleid beter aansluit bij de behoeften en wensen van de gemeenschap en benodigde veranderingen meer draagvlak hebben.

Burgerberaad Zorg Zeeland

Om een brede en representatieve groep van Zeeuwse inwoners te kunnen bereiken is het Burgerberaad Zorg Zeeland gestart. Zorgbelang Brabant|Zeeland is uitvoerder van dit project en ziet toe op een onafhankelijke organisatie van het Burgerberaad.

De vraag die centraal stond tijdens het Burgerberaad Zorg Zeeland is; Hoe organiseren we samen de zorg in Zeeland? 10.000 gelote inwoners uit alle 13 gemeenten van Zeeland ontvingen een uitnodiging voor deelname aan het Burgerberaad Zorg Zeeland. Uit de meer dan 750 aanmeldingen werden 300 inwoners geloot. Hierbij is gekeken naar gekeken naar leeftijd, woonplaats, opleiding en niet-westerse achtergrond. Zodat de 300 inwoners die aan het Burgerberaad Zorg Zeeland meedoen net zo verschillend en gelijk zijn als alle 400.000 inwoners van Zeeland bij elkaar.

Inwonerraad

Na een aantal intensieve maanden, vond op 3 juni 2023 de laatste bijeenkomst plaats: de Inwonerraad. Op deze dag presenteerden 150 deelnemers, verdeeld over 19 Inwonersgroepen, de voorstellen rondom hun onderwerp. Alle voorstellen met 50% of meer stemmen staan in het Inwonerakkoord. Van de 136 voorstellen behaalde 85 voorstellen een meerderheid van de stemmen. Eén van de voorstellen is van de Inwonergroep Jongeren: ‘Er komt een Jongerenraad Zorg als project bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. De Jongerenraad participeert actief’. De Inwonergroep Beschikbaarheid stelt o.a. voor: ‘Gemeenten moeten meer budget beschikbaar maken om buurtteams op te zetten’. Het Inwonerakkoord is op 3 juni 2023 door de deelnemers van het Burgerberaad ter uitvoering overhandigd aan de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Het Burgerberaad Zorg Zeeland was een groot succes – zo deden we dat!

Online platform Denk Mee Zorg Zeeland

Op www.denkmeezorgzeeland.nl kunnen alle inwoners van Zeeland online op de hoogte blijven, meedenken en meepraten. Dit platform versterkt de activiteiten van inwonerparticipatie. Ook is het dé plaats waar alle inwoners van Zeeland en de partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie op een gelijkwaardige manier samenwerken. Door actief te zijn op het platform blijft iedereen betrokken en heeft iedereen invloed op de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg. Dus, wees welkom en doe mee!

Ook een burgerberaad?

Ben je nieuwsgierig geworden naar de organisatie van een burgerberaad, wil je meer informatie over het Burgerberaad Zorg Zeeland of denk je er over na om zelf  een burgerberaad op te starten?

Neem contact op met Hanneke Griffioen, projectleider Inwonerparticipatie. Bereikbaar via hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl. Wij denken graag met je mee!

 

Lisa van Wijnen

Projectmedewerker, Projectteam

“Samen komen is een begin; samen blijven is voortuitgang; samenwerken is succes (Henry Ford)”
Elga van Dartel

Projectleider, Projectteam

“Het mogelijke mogelijk maken.”

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.