Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Meedenkers | Van koploper naar kartrekker

Training voor medewerkers van Toegang Tilburg

De Gemeente Tilburg biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Dit doen zij met formele en informele clientondersteuners in het Sociaal Domein. Deze cliëntondersteuners heten Meedenkers. Zorgbelang Brabant|Zeeland traint de Meedenkers en medewerkers van Toegang Tilburg. De Meedenkers informeren Tilburgers over alles rondom zorg, welzijn, wonen, participatie en nog veel meer.

Neem hier alvast een kijkje op de website van Meedenkers!

Image

Collega’s Ineke van der Wel en Gabie Conradi gingen ermee aan de slag. “In de gemeente Tilburg werken ze vanuit het Koploperschap Onafhankelijke Cliëntondersteuning met formele en informele ‘meedenkers’ in het Sociaal Domein,” vertelt Gabie. “Een onderdeel van dit Koploperschap was de behoefte aan het eerder inzetten van kennis over de Wlz, wanneer er sprake kon zijn van overgang vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet naar de Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeente wil vooral de mogelijkheid voor deze indicatie eerder signaleren en inwoners optimaal informeren.”

Meedenkers en Koploperschap

Een mogelijk beroep van inwoners op de Wlz kwam eerder terecht bij de medewerkers van Toegang Tilburg. Zij zijn niet hiervoor niet speciaal opgeleid en dit aandachtsgebied behoort niet tot hun takenpakket. “De route kon dus beter,” vindt Gabie. En dat erkende de gemeente ook. Binnen het Koploperschap was daarom een van de doelen: ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie in het traject van Wmo naar Wlz sneller onderbrengen bij een onafhankelijke cliëntenondersteuner. Dit zou tegelijkertijd de toegangsmedewerkers ontlasten. Gabie: “Hierover hadden we overleg met het zorgkantoor, maar dat strandde. Daarop heeft de gemeente het heft in eigen hand genomen en – na uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen – is de samenwerking opgezocht met Zorgbelang en MEE De Meent Groep.”

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Zo startten we eind juni 2021 met het samen trainen van de medewerkers van Toegang Tilburg, in opdracht van de gemeente. “Via de training leren wij de medewerkers sneller inschatten of iets wel of juist niet tot een Wlz indicatie leidt. We brengen ze op de hoogte van de basale regels van de Wlz, de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. De afspraak is dat zij dan sneller de kennis inzetten van onafhankelijke cliëntondersteuners Wlz (werkzaam bij MEE De Meent Groep en Zorgbelang). Zo worden de inwoners vooraf juist geïnformeerd, bijvoorbeeld over de mogelijke consequenties die verbonden zijn aan zorg die via de Wlz wordt gefinancierd.”

Mensenwerk

Ineke: “Mensen zoeken concrete antwoorden bij het maken van (al dan niet opgelegde) keuzes, daar ondersteunen wij bij. Het is geweldig om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, ongedacht ziekte of beperking. Via Zorgbelang Brabant|Zeeland kunnen wij onze meerwaarde in de vorm van kennis en kunde toevoegen. Met in dit geval de ondersteuning van de gemeente Tilburg om met inzet gerichte training de kennis aan hun eigen medewerkers te optimaliseren, met inzet van cliëntondersteuning hen nog verder te ontlasten en dit alles met het belang van de inwoners voorop.”

“We dragen bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, ongeacht ziekte of beperking.”

 

De gemeente Tilburg doet mee aan Koploperschap Clientonafhankelijke Ondersteuning. Een initiatief van de VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van VWS. De onafhankelijke cliëntondersteuning is inmiddels geborgd bij de gemeente Tilburg. Zorgbelang Brabant|Zeeland leverde tijdens dit proces een mooie bijdrage en is nog steeds een van de partners in de uitvoering.

Lees in dit artikel meer over Meedenkers en de door ons ontwikkelde leergang Informeel, én goed opgeleid.

Mirjam Timmermans

Projectleider, Onafhankelijk cliëntondersteuner sociaal domein

écht
horen
werkt.

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.