Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Samenwerking Zorgbelang en Q-support

Zorgbelang Brabant|Zeeland werkt samen met Q-support, een expertisecentrum, steun- en adviespunt voor Q-koortspatiënten en (zorg)professionals.

Lees meer

Zorgbelang Brabant|Zeeland organiseert in opdracht van Q-support twee trainingen:

  1. 1. Training ‘Omgaan met Q-koorts’
    Een training over Q-koorts voor mensen die te horen kregen dat ze Q-koorts hebben. In deze training leren mensen beter omgaan met de gevolgen van Q-koorts. De training is bedoeld voor Q-koortspatiënten en hun naasten.

Ervaringsdeskundige
Een professional van Zorgbelang geeft de training samen met een ervaringsdeskundige. Dit is iemand die dagelijks nadelen ondervindt van Q-koorts. De ervaringsdeskundige heeft een belangrijke rol, omdat hij vanuit eigen ervaring vertelt hoe hij de ziekte beleeft en ermee omgaat. Zo krijgen deelnemers nieuwe inzichten en praktische tips. Dat helpt enorm goed.

Meer informatie over de training lees je in de flyer Training omgaan met Q-koorts

 

  1. 2. Vervolgtraining ‘Q-koorts de draad weer opgepakt!?’
    De tweede training gaat over werken vanuit Positieve Gezondheid. Wat kun je wel, in plaats van wat kun je niet? Positieve Gezondheid gaat onder andere over fysiek functioneren, gevoelens en gedachten, kwaliteit van leven en zelf de regie nemen. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent op de veerkracht van de patiënt, niet op de ziekte.

Maatjes

  1. In de vervolgtraining onderzoeken deelnemers met andere Q-koortspatiënten hoe ze verder kunnen komen. We werken met zogenaamde ‘maatjes’. Maatjes ondersteunen elkaar bij het ontdekken van hun pad.

Meer informatie over de training lees je in de flyer Q-koorts de draad weer opgepakt!?

Terugblik op de vervolgtraining

Deelnemer 1:

“Geïnspireerd worden door anderen werkt motiverend. Ik ben ook anders naar mijn klachten gaan kijken.”

 

Deelnemer 2:

“De contacten met lotgenoten zijn heel waardevol. Belangrijk is om in te zien dat kleine stappen essentieel zijn en daar dan ook tevreden mee zijn.”

 

Aanmelden

Deelname is kosteloos voor deelnemers. Meld je aan bij het secretariaat van Q-support.

E: info@q-support.nu
T: 073-6100010

Nelleke Maathuis

Projectleider, Projectteam

“Verander muren in deuren (Loesje)”
Image

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.