Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Zorgbelang helpt (t)huiskamer Bij Katrien bij het maken van meer impact!

Bij Katrien is een initiatief van binnenstadbewoners van ’s-Hertogenbosch. Een aantal jaren geleden realiseerden zij een warme ontmoetingsplaats in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. In deze bruisende ontmoetingsplek kunnen binnenstadbewoners terecht voor allerlei creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk of wandelingen. Ook bieden ze stageplaatsen en werkervaringsplekken.

afbeelding van sfeerimpressie Bij Katrien

Bij Katrien heeft mooie maatschappelijke doelen:

• Mensen verbinden
En buiten de hokjes denken. Dus niet alleen activiteiten voor oud of jong, mensen met- en zonder migratieachtergrond, beperkt of niet beperkt, maar juist SAMEN! Bij Katrien gelooft dat iedereen van elkaar kan leren.

• In kansen denken en talenten benutten
Bij Katrien is ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere en gezelligere samenleving. Talenten benutten, geen liefdadigheid, maar gewoon meedoen.

• Wederkerigheid
Wat kan Bij Katrien voor jou betekenen en wat beteken jij voor Bij Katrien of de inwoners van ’s-Hertogenbosch? Daar draait het om Bij Katrien.

Zorgbelang maakt impact Bij Katrien!

Bij Katrien klopte in 2020 aan bij Stérk.Brabant. Ze wilden werken aan hun impact en duurzaam financieel afhankelijk zijn. Hoe overtuigen ze subsidieverstrekkers? En hoe benutten ze de samenwerking met partners beter? Hoe maken we de volgende stap naar sociaal ondernemerschap? Met deze vragen gingen Bij Katrien en Stérk.Brabant samen aan de slag.

Rosaida Broeren is de impactdeskundige bij Zorgbelang Brabant|Zeeland. Stérk.Brabant koppelde haar aan Bij Katrien. Samen met haar collega Estée Verdonk startte ze met plezier het impactondersteuningstraject. Ze vertelt ons graag over het impacttraject en de resultaten die ze met Bij Katrien behaalde.

Image

De strategie

“Als eerste stap brachten we de strategie van Bij Katrien in kaart gebracht. Tijdens een aantal sessies pelden we de aanpak van Bij Katrien af. Wat doet Bij Katrien precies voor haar bezoekers? Welke activiteiten organiseren ze? En bij wie willen ze een effect bereiken? En welke effecten zijn dat precies? We ontdekten met elkaar verschillende doelen en doelgroepen die met elkaar in verbinding staan. En ook de belangrijkste grondlegger of aanname van Bij Katrien”:

“Al onze activiteiten zijn een middel om te zorgen voor verbinding tussen mensen en om leren mogelijk te maken.”

 

De routekaart

“De strategie van Bij Katrien werkten we uit in een routekaart. Hierin staan de stappen hoe Bij Katrien impact wil maken met haar activiteiten. Deze verandertheorie bespreken we ook met het netwerk van Bij Katrien. Vinden zij de aanpak logisch? Missen zij nog activiteiten?”

Het meetplan

“In de volgende fase kijken we of we de veronderstelde werkwijze en effecten kunnen onderbouwen met bewijs. We gaan aan de slag met een meetplan. Naar welke effecten zijn we het meest nieuwsgierig? Wat gaan we meten bij wie en wanneer? En past dit ook bij de doelgroep van Bij Katrien? Ook gaan we aan de slag met de vraag wat de netwerkpartners zoals de gemeente kunnen betekenen om meer impact te realiseren. Al deze inzichten en instrumenten helpen Bij Katrien bij het sturen op meer impact en het beter vertellen van hun verhaal aan anderen, zoals subsidiegevers.”

“Uiteindelijk gaat het erom dat Bij Katrien nog meer impact maakt en zo de veerkracht van Brabanders versterkt. Zorgbelang helpt hen graag om hun droom te verwezenlijken.”

 

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.