Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Ouders voor ouders: ondersteuning bij het jeugdzorgtraject

Bij dit project zetten ouders en verzorgers die ervaringen hebben met een jeugdzorgtraject voor hun kinderen, deze ervaring in om ouders die hetzelfde (gaan) meemaken te ondersteunen. Op deze manier kunnen ouders met ervaring bijdragen aan eerdere en blijvende terugkeer van kinderen van andere ouders naar de thuissituatie.

De aanleiding van dit project

Ouder(s)/verzorger(s)* die te maken krijgen met een jeugdzorgtraject, maken een spannende periode door en ervaren de hulpverlening niet altijd als positief.  Daarom heeft Zorgbelang Brabant|Zeeland in opdracht van de regio Hart van Brabant een mooi project gestart: ‘Ouders voor ouders: ondersteuning bij het jeugdzorgtraject‘.

* Waar in onderstaande tekst ‘Ouders’ genoemd worden, mag dit worden geïnterpreteerd worden als ouder(s)/verzorger(s)/elke andere vorm van opvoeder(s)

Bij dit project zetten ouders hun ervaring met een jeugdzorgtraject van hun kind(eren) in om ouders die hetzelfde (gaan) meemaken te ondersteunen. Zij zijn hiervoor door ons getraind en worden gedurende het proces ook door ons begeleid.

Deze ouders begrijpen als geen ander wat andere ouders in deze situatie doormaken en voor welke vragen ze komen te staan. De aansluiting, (h)erkenning en ondersteuning werkt krachtig. Het gevoel begrepen te worden door iemand met ervaring, werkt vanwege die gedeelde ervaring op zich al helend, zo blijkt uit de praktijk. En deze persoon kan ondersteunen om de brug te slaan tussen hulpverlening en de ouder(s).

Hoe gaat zo’n project in zijn werk?

Het project Ouders voor ouders: ondersteuning bij het jeugdzorgtraject wordt op dit moment opgestart. In de loop van 2024 kunnen we daadwerkelijk ouders die te maken hebben met jeugdzorgtrajecten gaan ondersteunen.

De stand van het project | oktober 2023

Er heeft een startbijeenkomst voor samenwerkingspartners plaatsgevonden. Onder andere op basis van informatie die hieruit is voortgekomen, zijn de trainingen (door)ontwikkeld.

Op dit moment zijn we ouders met ervaring aan het werven. Zij worden eind 2023 door ons getraind. Zo werken we toe naar een groep vrijwillige ouders die we kunnen inzetten om andere ouders die in een jeugdzorgtraject zitten te ondersteunen.

Wie zoeken we voor het project?

Wij zoeken ouders en verzorgers die ervaringen hebben met een jeugdzorgtraject voor hun kinderen. Die als vrijwilliger andere ouders, voorafgaand of direct na de jeugdbeschermingstafel, willen ondersteunen.

Doordat je als vrijwilliger gebruikmaakt van je eigen ervaring, komt de belevingswereld van de ander centraal te staan. Daardoor vinden andere ouders vaak (h)erkenning en durven zich meer uit te spreken. Met het bieden van een luisterend oor en de mogelijkheid om de pijn te delen kun je als vrijwilliger het gat waarin ouders vallen wat dichten.

Voorwaarde is dat:

·      Je te maken hebt gehad met een jeugdzorgtraject voor je kind(eren).
·      Dat je bereid bent je ervaring met andere vrijwilligers te delen, zodat jullie van elkaar kunnen leren.
·      Dat je ouders die hetzelfde meemaken kunt begrijpen, er kunt zijn, kunt luisteren.
·      Dat je de regie bij de ouders en hulpverlening laat.

Bekijk hier de folder

Meer informatie en aanmelden kan via deze pagina.

 

Op de hoogte blijven óf meer weten?

Het project ‘Ouders voor ouders: ondersteuning bij het jeugdzorgtraject’ is momenteel in volle gang. Wil je op de hoogte blijven? Dat kan via deze pagina en via onze LinkedIn en Facebookpagina.

Projectleider Karim el Barkaoui is daarnaast beschikbaar voor vragen. Karim vertelt je graag meer over het project en hoe we een soortgelijk op-maat-gemaakt project voor jouw organisatie kunnen realiseren! Tot half november 2023 kunnen ouders zich nog aanmelden voor de training.

Mailen mag naar kebarkaoui@zorgbelang-brabant.nl en bellen naar 0624859343 .

Karim el Barkaoui

Projectleider, Projectteam

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.