Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Zorgbelang Brabant|Zeeland en de GGZ Vriendelijke Gemeente

Ellis van Boxtel, projectleider bij Zorgbelang Brabant|Zeeland, zet zich in voor GGZ Vriendelijke Gemeente. Ellis: ‘Lokale samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. Het zorgt voor de noodzakelijke verbinding tussen gemeenschappen, de gemeente en GGZ.’ Haar inzet resulteerde afgelopen jaar in een drietal concrete projecten!

1. Leergang voor GGZ Vriendelijke Gemeente

‘Als je zaken moet decentraliseren, wat is er dan nodig? Hoe richt je processen goed in voor de mensen waar het om gaat? We zochten met een team van betrokkenen naar antwoorden. We wilden beleidsadviseurs een handreiking geven om hun beleid zo te schrijven dat het aansluit bij de inwoners,’ vertelt Ellis. De leergang GGZ Vriendelijke Gemeente was één van de eerste resultaten. ‘Via deze leergang brengen we onze kennis over aan gemeenten. We helpen ze bij het ontwikkelen van een gezamenlijke taal, waarbij we niet spreken van een aantal mensen met psychische problemen, maar het hebben over de mentale gezondheid van alle inwoners. Psychische instabiliteit hoort nou eenmaal bij het leven. De leergang is voor gemeenten een eyeopener en biedt een handreiking om aansluitend beleid te schrijven voor de ondersteuning van mensen in psychische kwetsbaarheid.’

‘Omgevingsfactoren spelen een grote rol in herstel. Wat hielp iemand op een bepaald moment het meest? Misschien een wandeling of een gesprek met de mensen om je heen. Dat is herstel: compassie, verbinding en een arm om elkaar heen. Dit alles zit in de leergang verwerkt.’

Wil je meer weten over de Leergang GGZ Vriendelijke Gemeente? Bekijk dan de flyer: Leergang GGZ vriendelijke gemeente – Zorgbelang Brabant|Zeeland

wandelen
Image

2. Caring Community Festival

‘Het is cruciaal dat we de dialoog met elkaar aangaan. Daarom organiseren we Het Plein waar ervaringsverhalen worden gedeeld. Ook het online Caring Community Festival in maart 2021 was een groot succes. In drie dagen lieten we aan ruim 1.500 deelnemers zien wat er allemaal voor initiatieven zijn op het gebied van psychische kwetsbaarheid. We deelden ervaringen en er kwamen mooie verbindingen tot stand. Van actieve bewoners tot dorpshuisvoorzitters, Politie, GGZ, welzijnswerkers, jongerenwerkers en ga zo maar door. Iedereen deelt zijn verhaal vanuit de eigen visie over hoe het wel kan. Door met elkaar te praten in plaats van langs elkaar heen. Vanuit Zorgbelang Brabant|Zeeland hebben wij hier een mooie rol in. Een geweldig succes dat we volgend jaar nog een keer organiseren. Het liefst hybride; online en fysiek!’

Meer weten over het Caring Community Festival? Kijk op de site!

3. Ondersteuning in beeld

‘We moeten uitval voorkomen, meer inloopplekken creëren en deze bovendien zichtbaar maken,’ vervolgt Ellis overtuigd. ‘Daarvoor mistte er een goed overzicht van de aanwezige ondersteuning in Brabant. Een overzicht waarmee mensen zelf de weg kunnen vinden. Hier gingen we mee aan de slag. We maakten een overzicht van de gespecialiseerde en basis GGZ, maar gaven ook inzicht in de aanwezige zelfregieplekken. Denk aan EHealth, herstelplekken en inloophuizen. Plekken waar mensen hun doorleefde ervaringen delen en zo anderen helpen. Want weet je: juist deze hulp uit de eerste hand kan voorkomen dat mensen voor zorg of herstel op de wachtlijst komen te staan. Dat men niet opgenomen hoeft te worden, geen label krijgt en ‘zelf’ kan werken aan herstel. Midden in de maatschappij, op eigen kracht en met de hulp van ervaringsdeskundigen en naasten.’

Heb jij aanvullingen voor de aanwezige ondersteuning in Brabant, groot of klein? We zijn nog niet compleet, dus vul hem aan!

Bekijk hier het overzicht mentale ondersteuning in Brabant

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.