Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Versterken sociaal ondernemen Meierijstad

Gemeente Meierijstad wil sociaal ondernemerschap stimuleren. Hierbij ligt de focus op ondernemers die zich richten op inclusie arbeidsparticipatie. Zorgbelang Brabant|Zeeland is ingeschakeld voor het in kaart brengen van de huidige sociaal ondernemers en hun wensen & behoeften. Hier zijn we op dit moment druk mee bezig!

De aanleiding van dit project

Bij sociaal ondernemen staat de impact voorop: het oplossen van maatschappelijke problemen. Hiervan zijn al mooie voorbeelden te noemen in Meierijstad, maar er is ook onbenut potentieel.

Gemeente Meierijstad gaat daarom sociale ondernemers en sociale initiateven bij elkaar brengen om sociaal ondernemerschap te versterken. De focus ligt hierbij op initiatieven die op een ondernemende manier positieve impact (willen) maken als het gaat om inclusie, participatie en inburgering van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Hiervoor heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van Zorgbelang Brabant|Zeeland. De gemeente Meierijstad wil een toepassingsgerichte en praktische verkenning, waarbij sociale ondernemers direct betrokken worden. Zij willen hierbij inzicht in succesvol sociaal ondernemerschap en inzicht in de maatschappelijke impact.

De vraag van de gemeente is: “Hoe kunnen we sociale initiatieven en sociaal ondernemers die zich inzetten voor inclusie & arbeidsmarkt ondersteunen en versterken?”.

Het gaat hier om initiatieven/ondernemingen die zich inzetten voor mensen die bijvoorbeeld langdurig in de bijstand zitten, mensen met een mentale of fysieke uitdaging of nieuwkomers.

Hoe gaat zo’n project in zijn werk?

Zorgbelang voert het traject in verschillende fases uit:

Wij onderzoeken: we voeren een verkenning en een netwerkanalyse uit. Naast deskresearch spreken we lokale sociale initiatieven en ondernemers en brengen hun wensen en hun behoeften in kaart;

Wij ontwikkelen en ontwerpen: op basis van de resultaten van de verkenning formuleren we samen met gemeente én ondernemers een ondersteuningsaanbod;

En wij organiseren: we gaan het ondersteuningstraject uitvoeren, monitoren en evalueren.

Het gewenste resultaat

– Een netwerk van sociale ondernemers binnen Meierijstad om elkaar vooruit te helpen: samen leren, elkaar inspireren en (meer) samenwerken;

– Advies op overheidshandelen: wat kan de gemeente doen om sociaal ondernemerschap verder te stimuleren;

– Een ondersteuningstraject met een of meerdere trainingen/themabijeenkomsten op maat voor deze sociaal ondernemers op basis van hun grootste obstakels.

Startbijeenkomst

In september 2023 vond de startbijeenkomst plaats. Lees hier meer!

Meer informatie
Op de hoogte blijven óf meer weten?

Het project ‘Versterken sociaal ondernemerschap in Meierijstad’ is momenteel in volle gang. Wil je op de hoogte blijven? Dat kan via deze pagina en via onze LinkedIn en Facebookpagina.

Projectleider Roos Sohier is daarnaast beschikbaar voor vragen. Zij vertelt je graag meer over het project en hoe we een soortgelijk op-maat-gemaakt project voor jouw organisatie kunnen realiseren! Mailen mag naar rsohier@zorgbelang-brabant.nl en bellen naar 0621631076.

Roos Sohier

Projectleider

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.