Goed voor elkaar - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Goed voor elkaar: zorgen voor toekomstbestendig netwerk

Zorgbelang Brabant|Zeeland is samen met Burgerkracht Limburg en de Koepel voor Zorgcoöperaties Zuid Nederland betrokken bij het project ‘Goed voor elkaar’. Het doel van dit project is om meer mensen toe te rusten met een toekomstbestendig netwerk.

Een sterk sociaal netwerk is vooral van belang omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zo’n netwerk vergroot de zelfredzaamheid van ouderen aanzienlijk. Zeker als er behoefte aan zorg of ondersteuning ontstaat. Hoewel dit project zich richt op ouderen, geldt dit in feite voor iedereen.

Bewustwording

We maakten een video waarmee we willen werken aan de bewustwording van het belang van een sterk sociaal netwerk. We willen ouderen bewust maken van het feit dat het belangrijk is om op tijd, als je nog fit ben, aan zo’n toekomstbestendig netwerk te werken. En niet pas als het al te laat is. Bijvoorbeeld als je bij alle vragen op een netwerkkaart invult dat je zus alles voor je regelt en die zus valt weg, dan heb je ineens een groot probleem. Zorgen voor een sterk sociaal netwerk is een must!

Cindy Nieuwenhuijze

Bedrijfsondersteuning, Communicatieadviseur

Image

Ook voor organisaties

Daarnaast is het filmpje juist ook bedoeld voor organisaties die met ouderen werken en organisaties die werken met mensen met een beperking en waarvoor een goed netwerk ook van groot belang is. Zoals ouderenbonden (bijvoorbeeld KBO), welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld De Zonnebloem) et cetera.

Organisaties die gebruik maken van deze methode, kunnen ouderen of bewoners ondersteunen als blijkt dat iemand eenzaam is of problemen heeft (bijvoorbeeld op het terrein van vervoer of geldzaken). Daar kan een dorpsondersteuner of bijvoorbeeld clientondersteuner een rol in spelen als de oudere(n) het zelf niet voor elkaar krijgt.

Aan de slag met deze methode?

Wil jij samen met jouw organisatie met deze methode aan de slag? En daarmee cliënten, leden, bewoners ondersteunen? Neem dan contact op met Anita van Leeuwen, per mail: avleeuwen@zorgbelang-brabant.nl of telefonisch: 06 – 221 491 01.

Meer weten?

De Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland ondersteunt en stimuleert burgerinitiatieven waar nodig en gewenst om via netwerken hun gemeenschapskracht te versterken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Lees meer over onze rol als netwerkcoördinator van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland.

Lees hier meer over het project Goed voor elkaar.

Corine Gerritsen

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.