Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Zorgbelang helpt gemeente Someren bij opstellen van persona's

Gemeenten stellen beleid op en toetsen dit vervolgens. Hoe zorg je er als gemeente voor dat beleid ook echt aansluit bij de mensen om wie het echt gaat? Hoe pak je dit als gemeente aan? Hoe betrek je de mensen om wie het gaat? Er zijn verschillende manieren om dit te organiseren en inzicht te krijgen in verschillende groepen mensen. Een van die methodes is het organiseren van co-creatie sessies samen met burgers. Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt gemeenten hierbij.

Zorgbelang organiseerde afgelopen najaar en dit voorjaar in opdracht van de gemeente Someren een aantal bijeenkomsten met mensen met verschillende typen beperkingen om op basis daarvan persona’s op te stellen. Projectleider Karim el Barkaoui was betrokken bij de projectgroep Inclusie die dit met elkaar vorm gaf: “We kruipen daarbij als het ware in de huid van mensen met verschillende type beperkingen en krijgen zo inzicht in wat er bij hen leeft. Dit helpt de gemeente om hun beleid beter af te stemmen op haar inwoners.”

Wat is een persona en wat kun je ermee?

Een persona is een verzonnen persoon met een bepaald type beperking. Deze wordt bedacht door een groep mensen met een aantal dezelfde kenmerken. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking die, met ondersteuning, zelfstandig wonen. Leeftijd, geslacht en bijvoorbeeld achtergrond kunnen wel verschillen. Natuurlijk is iedereen anders en uniek, maar er zijn wel een aantal onderwerpen die bij elke beperking lastig zijn. Dankzij een persona is het mogelijk om de leefsituatie, vragen en problemen van een groep in beeld te brengen.

Co-creatie sessies

Zorgbelang ging in een aantal co-creatie sessies samen met mensen met verschillende type beperkingen aan de slag. Met groepjes deelnemers die ongeveer in dezelfde situatie zitten, schreven we op wat de wensen zijn voor de toekomst. Ook vertelden deelnemers wat ze lastig vinden en wat ze graag anders zouden zien. Zo kwamen er per type beperking één of twee persona’s tot stand. Met als eindresultaat een prachtig boekje met een gedetailleerde beschrijving hiervan.

Wat brengt het opstellen van persona’s de gemeente? Hoe helpt het hen?

1.      Het maakt het mogelijk om de leefsituatie van burgers in beeld te krijgen

2.      Het helpt gemeenten om beleid beter af te stemmen op inwoners

3.      De burgers/inwoners krijgen letterlijk een gezicht

4.      Het kan ingezet worden als communicatiemiddel

5.      Het is een duurzaam toets instrument

Wat gaat de gemeente ermee doen?

De gemeente Someren gaat de persona’s onder meer gebruiken voor het opstellen van hun Lokale Inclusie Agenda (een actielijst voor de komende 4 jaar): “We vinden het als gemeente belangrijk dat alle inwoners zo goed mogelijk mee kunnen doen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. Om zo goed mogelijk rekening te houden met dingen waar inwoners met een beperking in het dagelijks leven tegen aanlopen, moeten we daar eerst een goed beeld van hebben. Daarom hebben we samen met hen persona’s gemaakt. Een persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven. Groepen inwoners krijgen daarmee letterlijk een gezicht. Dit helpt ons als gemeente om ons beleid en dienstverlening te verbeteren.”

Karim el Barkaoui

Projectleider, Projectteam

afbeelding van brainstorm

Creatieve manier om beleid of visie te bepalen

Karim: “Doormiddel van co-creatie sessies in gesprek gaan met inwoners is een manier waarbij je gemeenten helpt om op een creatieve manier hun beleid of visie te bepalen. Aan de hand daarvan kun je vervolgens komen tot persona’s. Het is een methode die helpt om open in gesprek te gaan met de doelgroep. Waarin mensen hun eigen feitelijk ervaringen vertellen, zonder dat daarin gestuurd wordt op inhoud. Zowel de gemeente als de deelnemers zelf zijn erg positief over deze aanpak. De gemeente wil vaker met inwoners in gesprek. Bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep. Deze is nu in oprichting. Zorgbelang ondersteunde bij de opstart van de klankbordgroep.”

Laagdrempelig en enthousiasmerend

Patrick Smits, projectleider bij de gemeente Someren: “We hebben de bijdrage van Karim aan dit project als bijzonder prettig en nuttig ervaren. Karim heeft op een professionele een aangename wijze de verschillende persona werksessies begeleid. Tijdens deze sessies viel het keer op keer op hoe hij op een laagdrempelige en enthousiasmerende manier alle aanwezigen mee kon nemen in zijn verhaal. Dit heeft in sterke mate bijgedragen aan de kwaliteit van het eindresultaat. Zonder de inzet van Karim hadden we nooit zoveel informatie uit deze bijeenkomsten kunnen halen.”

Werk jij bij de gemeente en wil je het gemeentebeleid nog beter afstemmen op inwoners?

Ga samen met burgers aan de slag in creatieve (co-creatie) sessies en stel aan de hand daarvan persona’s op. Zorgbelang begeleidt dit deskundig. Neem contact op met Karim. Hij vertelt je graag meer over de mogelijkheden. Mail: kebarkaoui@zorgbelang-brabant.nl of telefonisch: 06 – 248 593 43.

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.