Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg

Dit project is afgerond!

Vanuit onze wens dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving vindt Zorgbelang Brabant|Zeeland het belangrijk om deel te nemen aan de Coalitie tegen Eenzaamheid. Toen er een mogelijkheid kwam om kwartiermaker te worden voor de Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg, greep Gabie Conradi deze mooie kans om vanuit Zorgbelang een bijdrage te leveren aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid bij Tilburgers.

Een tegen Eenzaamheid

De Nationale Coalitie ‘Een tegen Eenzaamheid’ is een belangrijke speler in het veld, waarbij bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen slaan om eenzaamheid te verminderen. Vanuit de Coalitie worden de krachten gebundeld, partijen met elkaar verbonden en worden kansen geboden om te netwerken.

Kwartiermaker

Gabie zette zich in Tilburg al eerder in voor eenzame ouderen. Ze organiseerde samen met onder meer Humanitas verschillende Ontmoetingsmomenten. Vanuit haar bekendheid met wat er in Tilburg leeft en het gemak waarmee contacten worden gelegd, werkt Gabie onafhankelijk aan verbindingen binnen en met de Coalitie.

Gabie licht toe: “Als kwartiermaker zorg ik voor verbinding tussen de verschillende partijen in het veld. Daarnaast probeer ik te stimuleren dat (nieuwe) organisaties zich aansluiten bij de Coalitie. Zodat zoveel mogelijk mensen die zich verantwoordelijk voelen om eenzaamheid tegen te gaan, van elkaar leren, elkaar stimuleren en zo mogelijk door samenwerking meer kunnen betekenen. Door verbindingen te leggen kunnen mooie voorbeelden en initiatieven ontstaan en verder worden uitgerold. Waarmee we samen meer Tilburgers kunnen bereiken.”

Eenzaamheid is voor iedereen anders

Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

Rol lokale coalitie bij aanpak eenzaamheid cruciaal

“Het op lokaal niveau verbinden van organisaties en deelnemers verbinden is cruciaal. Op lokaal niveau gebeurt het: binnen de lokale gemeenschap kom je eenzame mensen tegen. Samenwerking met de mensen die achter de voordeur komen is essentieel. Het is belangrijk om hen hierin te betrekken. Zo bereik je de mensen die je wilt bereiken; de mensen om wie het gaat. We moeten voorkomen dat mensen eenzaam worden. Preventief door het geven van tips en adviezen over wat ze kunnen doen om niet eenzaam te worden.”

Waarom is deze aanpak nodig?

Eenzaamheid is een van de grootste problemen van deze tijd. Veel mensen wonen alleen en er zijn veel eenouder gezinnen. Omzien naar elkaar is in deze tijd niet altijd vanzelfsprekend. Als iemand echt eenzaam is of wordt, is het belangrijk dat daar oog voor is. Gabie vult aan: “Uit onderzoek vanuit project ‘Ggoud’, dat gaat over het ouderenbeleid in de gemeente Tilburg, komt bijvoorbeeld naar voren dat ouderen die naar de huisarts gaan, dit soms vooral doen omdat zij eenzaam zijn en niet vanuit een echte zorgvraag. Het lijkt een manier om aandacht te krijgen. Daarom is het belangrijk om huisartsen en praktijkondersteuners te helpen om deze mensen op het juiste spoor te zetten, zodat zij kunnen verwijzen naar instanties die kunnen helpen om eenzaamheid bij ouderen te verminderen.”

Uitbreiding

“We zijn bezig met het meer zelfstandig maken van de coalitie, zodat het uiteindelijk een brede coalitie is, die wordt gedragen door organisaties, ondernemers en werkgevers. We willen heel graag dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen zich aansluiten bij de coalitie en bijvoorbeeld vanuit ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)’ willen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Zo wordt de Coalitie ook echt van de gemeenschap.”

Gabie Conradi

Projectleider, Projectteam

“Waar heb ik invloed? “Op mijn vierkante centimeter!” De training “wereldvrede” komt na “omgaan met teleurstellingen.” Geen poespas! “What you see is what you get”.”
Image
Aansluiten bij de Coalitie tegen Eenzaamheid

Wil jij je (met jouw organisatie) inzetten om eenzaamheid te verminderen en voorkomen? Sluit je dan aan bij de Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg.

Stuur een bericht aan Gabie Conradi: kwartiermakercoalitietilburg@gmail.com.

23 juni netwerkbijeenkomst Coalitie tegen Eenzaamheid

Donderdag 23 juni is er een netwerkbijeenkomst van de Tilburgse Coalitie tegen Eenzaamheid. De netwerkbijeenkomst staat in het teken van meer samen ondernemen en het bepalen van de gezamenlijke koers.

Wil je deelnemen aan de netwerkbijeenkomst en/of de commissie Communicatie of de commissie initiatieven? Bekijk hier de uitnodiging.

Aanmelden

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.