Door samen te werken, voorkomen thuiszorgaanbieders, huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) dat kwetsbare ouderen te lang in het ziekenhuis verblijven. Zo worden mensen tijdelijk opgenomen in een eerstelijns verpleegbed of revalidatiebed buiten het ziekenhuis.

In het project ‘Beter thuis’ is de (wijk)verpleegkundige in de avonduren en weekenden de centrale speler in de zorg voor de patiënt. In overleg met SEH en huisartsenpost zorgt de (wijk)verpleegkundige ervoor dat de patiënt veilig naar huis kan en daar de juiste zorg krijgt. Op die manier willen de zorgverleners patiënten langer veilig thuis laten wonen, en de kwaliteit van zorg buiten kantooruren verhogen. Als de zorg thuis niet toereikend georganiseerd kan worden, kan een patiënt ook tijdelijk worden opgenomen in een thuiszorginstelling.

‘s Avonds komen er steeds meer kwetsbare ouderen naar de SEH en de huisartsenpost. SEH-arts Claudia Vernooij: “Deze mensen kunnen niet altijd terug naar huis zonder extra zorg thuis. Omdat het buiten kantooruren lastig was om thuiszorg te organiseren, verbleven sommige patiënten een of meer nachten in het ziekenhuis als tussenoplossing. Dit blijkt voor de patiënt niet altijd het beste te zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze patiënten beter thuis herstellen.”

Tevredenheid

Daarom werken thuiszorgaanbieders, huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds 1 oktober 2017 op een nieuwe manier samen in het project ‘Beter thuis’. De eerste evaluaties zijn positief, volgens Vernooij. “We hebben meerdere keren naar tevredenheid direct thuiszorg kunnen opstarten bij kwetsbare mensen. Ook zijn meerdere mensen direct vanaf de SEH tijdelijk opgenomen op een eerstelijns verpleegbed of revalidatiebed.”

Bron: Skipr.nl