Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Samenwerking

Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patient om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

 

 

Wij helpen je vooruit
écht
horen
werkt.
Goed voor elkaar zorgen Ziekenhuisvoorzieningen

In Brabant en Zeeland zorgen we goed voor elkaar en dit willen we ook in de toekomst blijven doen. Maar het zorglandschap verandert. Veel van die veranderingen hebben een direct of indirect gevolg voor de ziekenhuisvoorzieningen. Ziekenhuizen worden anders ingericht en organiseren het werk op een andere manier. Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft zich verdiept in de gevolgen van het veranderende zorglandschap. We plaatsen de veranderingen in de ziekenhuisvoorzieningen in een bredere context.

Zorgbelang Brabant|Zeeland kan ondersteunen bij veranderingen en ontwikkelingen in het zorglandschap. Wij werken altijd vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt. Dit doen we door de juiste vragen te stellen, samen de situatie te verbeteren en het systeem vooruit te helpen. Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ziekenhuizen veranderen Ontwikkelingen in het zorglandschap
Ouder en vitaler

In Nederland bereiken we steeds vaker een hogere leeftijd en veel aandoeningen worden chronisch in plaats van levensbedreigend. Ook het aantal aandoeningen per persoon stijgt. Mensen leven steeds langer met een aandoening en de kwaliteit van leven kan hierdoor worden aangetast. Veel mensen hechten er aan om zo lang mogelijk vitaal te blijven en hun zelfstandigheid te behouden. Dit lukt vaak beter als ze hier hulp bij krijgen die aansluit bij hun persoonlijke omstandigheden. Zorgbelang Brabant|Zeeland zet in op eigen regie en positieve gezondheid. Zowel op bewustwording (door training en voorlichting) als implementatie (door project- of procesbegeleiding) van deze thema’s.

Samen beslissen

Patiënten nemen een steeds actievere rol op zich en verwachten inspraak bij hun behandeling, zodat deze beter aansluit op hun persoonlijke situatie. Ontwikkelingen als persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zorgen ervoor dat de patiënt meer en beter aan het roer staat van zijn eigen gezondheid. Een op de drie volwassen Nederlanders heeft echter beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook is het belangrijk om rekening te houden met laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden. Zorgbelang Brabant|Zeeland pakt deze vraagstukken samen met de organisatie én de patiënt aan.

Stijgende zorgkosten

De toenemende vergrijzing en een bijkomende toename van chronische ziekten maakt dat de zorgkosten stijgen. Het zorgsysteem raakt de grenzen van zijn mogelijkheden. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Het gevolg is dat cliënten en patiënten niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben of wanneer zij die nodig hebben. Daarom is innovatie nodig die past bij de behoefte van de cliënt of patiënt en tevens bijdraagt aan efficiëntie van de zorg. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat het patiëntenperspectief altijd wordt meegenomen bij belangrijke beslissingen rondom innovatie en bedrijfsvoering. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw ziekenhuis of het toepassen van digitale zorg.

 

Arbeidskrapte

Er zijn te weinig mensen opgeleid voor de zorg en vacatures worden niet ingevuld. Hierdoor neemt de werkdruk onder zorgpersoneel toe. De toename van chronische ziekten en vergrijzing zal de druk op de eerstelijnszorg maar ook bij mantelzorgers en thuiszorgorganisaties vergroten. De druk op mantelzorgers in Brabant is bovengemiddeld hoog. Zo zorgt 63% van de Brabanders voor zijn naaste in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 50%. En ook in de eerstelijnszorg groeit, naar verwachting, de komende vijf jaar het tekort aan personeel. We kijken samen met jou naar wat er nodig is om medewerkers en vrijwilligers te behouden en hoe zij zo vitaal mogelijk blijven.

Ziekenhuizen richten zich anders in

Doordat het zorglandschap verandert richten ziekenhuizen zich anders in. Zo werken zij steeds meer samen met andere ziekenhuizen. Hierdoor ontstaan kenniscentra op centrale plaatsen. Taken van het ziekenhuis verplaatsen zich naar de eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuiszorg. Patiënten blijven minder lang in het ziekenhuis (9,4 dagen in 2000 tot 4,3 dagen in 2020) en gaan sneller naar huis om te revalideren. Dit met ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast wordt zorg in toenemende mate thuis, op afstand verleend. EHealth toepassingen ondersteunen dit voor een groot deel, maar niet iedereen heeft de (digitale) vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Hoe zorg je dat iedere patiënt zich welkom en gehoord blijft voelen? Wij denken met je mee.

Samenwerking

Het ziekenhuis is niet langer de centrale speler, maar onderdeel van de keten. Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat zorgaanbieders samenwerken en dat het zorgtraject van iedere patiënt transparant is. Eerste- en tweedelijns zorg, preventie en nazorg dienen naadloos in elkaar over te lopen. Om goed samen te werken in de regio en de uitdagingen van deze tijd aan te gaan is het belangrijk dat overheid, burgers, aanbieders en verzekeraars hun krachten bundelen. Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft een groot netwerk in de regio. Wij kunnen verbindingen voor jou leggen om zo de samenwerking te bevorderen.

Participatie

Zorg anders organiseren of een innovatie invoeren? Wij bieden een inclusieve aanpak, door de mensen om wie het gaat te betrekken. Wij helpen je vooruit.

Lees meer
Vooruit helpen

We ondersteunen op tijdelijke of meer structurele basis. Dit doen we met een mensgerichte aanpak. Wij bepalen samen met jou hoe we onze samenwerking invullen.

Lees meer

 

Werk jij bij een ziekenhuis en wil je meer weten over wat Zorgbelang Brabant|Zeeland voor jouw organisatie kan betekenen?

Wij luisteren graag naar jou. We stellen de juiste vragen. En we bedenken samen met jou hoe we jou vooruit kunnen helpen.

Neem vrijblijvend contact met mij of mijn collega’s op.

Githa Faasse

Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

“When you talk, you’re only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new – Dalai Lama”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.