Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Samenwerking

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Samen voor een toekomstgerichte zorg. Wij stellen de juiste vragen, verbeteren en gaan vooruit.

 

 

Wij helpen je vooruit
Image
Langer thuis wonen De juiste zorg op het juiste moment

Vergrijzing speelt misschien nog wel het meest in de zorgsector Verpleging, Verzorging en Thuizorg (VVT). Mensen blijven immers steeds langer thuis wonen. Thuis is echter een ander thuis dan een aantal jaar geleden. Thuis wordt nu steeds vaker ondersteund met allerlei vormen van zorg. Om een opname te voorkomen of uit te stellen. Dit vraagt wat van zowel de cliënt en de mantelzorger als van de hulpverlener. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat men de juiste zorg op het juiste moment krijgt? Zorgbelang Brabant|Zeeland vraagt wat er nodig is, kijkt samen met de cliënt en de organisatie wat er moet veranderen en helpt om verder te komen.

Maatschappelijke opgaven Verandert de zorg mee met de veranderende maatschappij?

Naast vergrijzing staat de VVT-sector ook voor andere maatschappelijke opgaven. De krimpende beroepsbevolking en de steeds grotere zorgvraag zet het arbeidsvraagstuk op spanning. Naar verwachting gaat in 2030 ongeveer 30% van de medewerkers met pensioen en het verzuimcijfer is het hoogst van alle zorgbranches. De nood om de ouderenzorg anders aan te gaan pakken is hoog! Een van de oplossingen is samenwerken in de regio. Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft een groot netwerk in de regio en verbindt partijen met elkaar.

Signaleren en ondersteunen

Ons Adviespunt met haar onafhankelijk cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen helpt individuele zorgvragers met vragen of problemen die zij ondervinden in de zorg. Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft hier een ook een signalerende functie. De signalen vanuit ons Adviespunt en ook op onze community Broedplaats Zorg vertalen wij naar organisaties, met als doel de zorg voor iedere Brabander en Zeeuw te verbeteren.

Om de zorg te verbeteren is de input van cliënten of patiënten nodig. Hoe zorg je ervoor dat de zorg die de organisatie biedt aansluit op de behoefte van de cliënt of patiënt? De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt bij het oprichten van een cliëntenraad en biedt ook scholing en structurele ondersteuning zodat de cliëntenraad zijn taak zo goed mogelijk kan uitvoeren.

Participatie

Hoe geef je cliëntparticipatie vorm en hoe borg je dit in je organisatie? Wij geloven in een inclusieve aanpak, door de mensen om wie het gaat te betrekken.

Cliëntparticipatie
Vooruit helpen

We ondersteunen op tijdelijke of meer structurele basis. Dit doen we met een mensgerichte aanpak. Wij bepalen samen met jou hoe we onze samenwerking invullen.

Wij helpen je vooruit
Klachten

Wanneer een cliënt een klacht heeft, bemiddelt en behandelt de klachtenfunctionaris deze. Zodat cliënt en hulpverlener echt gehoord worden en er gezamenlijk wordt gewerkt aan een oplossing.

Klachtenfunctionaris
Cliëntraden

Zorg dat de zorg die je aanbiedt aansluit op de behoeften van de cliënt. Betrek een cliëntenraad in een vroeg stadium bij plannen van je organisatie.

Cliëntenraden
Waarbij kan ik je adviseren?

Werk jij bij een in de verpleging, de verzorging of de thuiszorg en wil je meer weten over wat Zorgbelang Brabant|Zeeland voor jouw organisatie kan betekenen? Wij luisteren graag naar jou. We stellen de juiste vragen. En we bedenken samen met jou hoe we jou vooruit kunnen helpen. Neem vrijblijvend contact met mij of mijn collega’s op.

Marousjha Korremans

Financieel medewerker

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.