Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Samenwerking

Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen ondersteunen jongeren en ouders. We zetten ons in voor de kwaliteit van jeugdhulp.

 

Hoe doen we dat?
Onafhankelijk en vertrouwelijk Voor jongeren en ouders

In de provincies Zeeland en Noord-Brabant werken onze vertrouwenspersonen jeugdhulp. Jongeren en hun ouders/verzorgers kunnen gratis een beroep doen op deze vertrouwenspersonen. Zij beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. Wij werken hierin samen met Jeugdstem, de landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Meer informatie voor jongeren en hun ouders staat op adviespuntzorgbelang.nl.

Laat jongeren en ouders meedenken

Wil je jongeren en hun ouders betrekken bij je organisatie? Via een jongerenraad of cliëntenraad geef je de mensen aan wie je organisatie hulp verleent een stem. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen en thema’s die spelen. Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft ervaring met het opzetten en ondersteunen van deze vormen van medezeggenschap. We kunnen je hierbij vooruit helpen.

Bespreekbaar maken Signalen en verbeterpunten

Signalen en verbeterpunten die we ophalen uit onze gesprekken met jongeren en ouders bespreken we met de jeugdhulpinstellingen waar we jongeren begeleiden. Wanneer signalen of verbeterpunten regionaal of overkoepelend zijn, is dat voor ons aanleiding om deze in breder verband bespreekbaar te maken. Een voorbeeld is de toename van drugsgebruik onder jongeren in instellingen. Met een zorginstelling als samenwerkingspartner en vertrouwenspersonen voerden we gesprekken met jongeren over drugsgebruik. Ook spraken we met ouders, leerkrachten, groepsleiders en hulpverleners.

Cliëntenraden

Zorg dat de zorg die je aanbiedt, aansluit op de behoeften van de jongere. Betrek een jongeren- of cliëntenraad in een vroeg stadium bij de plannen van je organisatie.

Lees meer
Participatie

Hoe kunnen we jongerenparticipatie vormgeven? Samen kijken we naar het vraagstuk en bepalen we welke vorm het beste past.

Lees meer
Bemiddeling

Voor de eigen medewerkers is de vertrouwenspersoon de onafhankelijke derde die kan kijken naar een oplossing bij een klacht of conflict.

Lees meer
Klachtenfunctionaris

Wanneer een cliënt een klacht heeft, bemiddelt en behandelt de klachtenfunctionaris deze. Zodat cliënt en hulpverlener echt gehoord worden en er gezamenlijk wordt gewerkt aan een oplossing.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.