Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Samenwerking

GGZ instellingen

Een mensgerichte en inclusieve maatschappij met aandacht voor mentale gezondheid voor iedereen.

 

Lees meer
Herstelgerichte zorg Ruimte voor mentale gezondheid

GGZ-instellingen verschuiven hun focus van het vaststellen van een levenslange diagnose naar herstelgerichte zorg met positieve gezondheid als leidraad. Hierbij past een gelijkwaardige verhouding tussen behandelaar en cliënt. Samen beslissen is het uitgangspunt, in plaats van ‘wij weten wat goed voor u is’. Wij zetten ons in voor een maatschappij die mensgericht en inclusief is en waarin ruimte is voor mentale gezondheid. En aandacht voor mentale veerkracht, de rol van werk, het vergroten van kennis over mentale aandoeningen en ‘groen als medicijn’. Een mooi voorbeeld is logeerhuis Frits, een time-out locatie in regio Midden- en West-Brabant, waarvan wij een van de samenwerkingspartners zijn.

Regionale netwerken

In Brabant en Zeeland nemen we deel aan netwerken rondom GGZ. Samen met zorgaanbieders en gemeenten bespreken we de uitdagingen in de GGZ en verkennen we hoe multidisciplinaire samenwerking kan werken om de zorg te verbeteren. Zorgbelang denkt en doet mee vanuit cliëntperspectief. Zodat de cliënt en inwoner profijt heeft van deze samenwerkingen.

Input vanuit cliënten halen we op vanuit onze contacten met cliëntraden van GGZ-instellingen, als vertegenwoordigers van cliënten in de GGZ. Daarnaast hebben we een netwerk van ervaringsdeskundigen en betrekken en bevragen we hen bij projecten.

Cliëntparticipatie in de GGZ

Door onze contacten met cliëntenraden zien we dat zorginstellingen cliëntparticipatie belangrijk vinden bij het vormgeven van beleid. We onderzoeken graag met de cliëntenraden en GGZ-instellingen de effecten van cliëntparticipatie en de bijdrage aan verbetering van de zorg. Of we ondersteunen de cliëntenraad bij het onderzoeken van de mening van de achterban. Onze ervaring met verschillende manieren van onderzoek zetten we graag in voor uw vraag. Denk bijvoorbeeld aan een impactonderzoek, waarbij het veranderpad van cliëntparticipatie blootgelegd wordt waardoor helder wordt wat de effecten ervan zijn.

Online ondersteuning eHealth en GGZ

Een andere ontwikkeling binnen de GGZ is eHealth. Diverse online toepassingen helpen mensen bij mentale of psychische klachten. Voor wie lichte klachten heeft en ook als ondersteuning bij een hersteltraject of tijdens de wachttijd voor een eerste behandeling. Denk aan regionale platforms als evie.nl en mentalekracht040.nl, waar tools te vinden zijn om te werken aan je mentale gezondheid.

Gemeenten worden GGZ vriendelijk

Speciaal voor beleidsafdelingen van gemeenten is er de leergang GGZ vriendelijke gemeente. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de bevordering van de publieke psychische gezondheid. Deze leergang ontwikkelden wij in samenwerking met ervaringsdeskundigen en de stichting GGZ Vriendelijke Gemeente. Na het volgen van de leergang is de betreffende gemeente in staat om lokaal beleid voor een brede doelgroep te maken samen met inwoners en zorgorganisaties.

Hanneke van Voorst

Onafhankelijk cliëntondersteuner langdurige zorg

Cliëntparticipatie

Hoe geef je cliëntparticipatie vorm en hoe borg je dit in je organisatie? Wij geloven in een inclusieve aanpak, door de mensen om wie het gaat te betrekken. Wij helpen je vooruit.

Lees meer
Impactonderzoek

Vertaal ervaringen naar juiste en haalbare oplossingen. We benaderen je vraagstuk met een creatieve en mensgerichte aanpak. Vervolgens dagen we je uit om de impact te vergroten.

Impact maken

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.