Gehandicaptenorganisaties - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Samenwerking

Gehandicaptenorganisaties

Een inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht ziekte of beperking mee kan doen.

 

 

Wij helpen je vooruit
gehandicaptenzorg
Passende zorg De veranderende doelgroep en zorgvraag

In de gehandicaptenzorg ontvangen cliënten zorg met verblijf vanuit de Wlz of Jeugdwet, ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet dan wel behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet of Jeugdwet. In de gehandicaptenzorg is zowel de doelgroep als de zorgvraag erg divers. Van cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB) of Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) tot cliënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking en alles daar tussenin. Dit maakt het moeilijk om op elke vraag een passend antwoord te geven.

Innovaties

Mede door de veranderingen in het zorglandschap maakt de gehandicaptenzorg steeds meer gebruik van zowel sociale- als technologische innovaties. Waardoor zowel medewerkers als cliënten worden geholpen om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten. In netwerken en samenwerkingsverbanden wordt ook domeinoverstijgend gekeken naar zorgvragen. Toch zijn we er nog niet. Er valt nog veel te winnen om de zorgvraag en passende zorg beter bij elkaar te laten komen. Niet alleen voor de cliënt kan dit rust brengen, ook voor zijn naasten en omgeving.

Adviespunt

Ons Adviespunt helpt cliënten om passende zorg en ondersteuning te krijgen. Zij bieden inzicht in het woud van wet- en regelgeving door het geven van onder andere voorlichting, advies en training. De vertrouwenspersonen van het Adviespunt zijn er ook voor medewerkers met vragen.

Inclusiviteit Meedoen op een manier die past, ongeacht ziekte of beperking

Meedoen is een mensenrecht, aldus beschreven in het VN-verdrag Handicap. Uitvoering van dit verdrag leidt tot gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. De afgelopen jaren zijn hier al veel stappen in gezet. Echter we zijn er nog niet. Zorgbelang Brabant|Zeeland zet zich in voor een mensgerichte samenleving. Wij vinden dat iedereen, ongeacht ziekte of beperking, mee moet kunnen doen aan deze snel veranderende maatschappij. Participatie, eigen regie en samen beslissen staan daarom hoog in ons vaandel. In al onze projecten betrekken we de doelgroep, omdat alleen zij zelf weten wat nu écht werkt.

Wil je weten hoe we dit doen? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Participatie

Zorg anders organiseren of een innovatie invoeren? Samen met de organisatie en de cliënt pakken we vraagstukken aan.

Wij helpen je
Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant|Zeeland is er voor cliënten en medewerkers. Hij biedt een luisterend oor en geeft advies of ondersteuning. Zorg anders organiseren of een innovatie invoeren? Samen met de organisatie en de cliënt pakken we vraagstukken aan.

Vertrouwenspersoon Zorg
Waarbij kan ik je adviseren?

Werk jij bij een bij een gehandicaptenorganisatie en wil je meer weten over wat Zorgbelang Brabant|Zeeland voor jouw organisatie kan betekenen?

Wij luisteren graag naar jou. We stellen de juiste vragen. En we bedenken samen met jou hoe we jou vooruit kunnen helpen.

Neem vrijblijvend contact met mij of mijn collega’s op.

Michelle Gevers

Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.