Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Samenwerking

Eerstelijnszorg

Zorg in buurt of wijk, de huisarts als eerste aanspreekpunt. Met aandacht voor gezondheid en preventie.

Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?
Organiseer medezeggenschap van patiënten

Ben je een organisatie in de eerstelijn en heb je meer dan 25 zorgverleners in dienst? Dan is het sinds 1 juli 2020 verplicht om een cliëntenraad te hebben. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. Wij helpen je om een cliëntenraad op te richten en te ondersteunen.

Naast het opstellen van de juridische documenten, de medezeggenschapsregeling, de faciliteitenregeling en het huishoudelijk reglement, nemen wij de werving en selectie van leden voor de cliëntenraad uit handen. Na de benoeming van de leden organiseren we een training over de Wmcz 2018. Ook kunnen we een workshop geven over het onderhouden van contact met de achterban van de cliëntenraad. Als laatste kunnen we de cliëntenraad ondersteunen, in de rol van ambtelijk secretaris.

Uiteraard behoort het trainen van een zittende cliëntenraad ook tot de mogelijkheden.

Toegankelijke en beschikbare zorg Gebruik van digitale zorgtoepassingen

Het gebruik van digitale toepassingen draagt bij aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de eerstelijnszorg. Van het maken van een online afspraak en het beeldbellen of e-mailen met de zorgverlener, tot het op afstand monitoren van je chronische aandoening, zoals diabetes en COPD. Uit onze gesprekken in de regio en onderzoek dat we uitvoerden, weten we dat patiënten open staan voor het gebruik van digitale toepassingen. De combinatie van digitaal en persoonlijk contact, zoals tijdens een bezoek aan de (huisartsen)praktijk, spreekt velen van hen aan.

Om het gebruik van een digitale toepassing goed te laten landen kan Zorgbelang Brabant|Zeeland ondersteunen. Wij organiseren de contacten met de patiënten die de toepassing gebruiken en bevragen hen naar hun ervaringen. Natuurlijk betrekken we ook de zorgverleners hierbij. Met de input van patiënten en zorgverleners geven wij gerichte aanbevelingen voor het blijven gebruiken van de digitale toepassing.

Wat vinden patiënten ervan?

Wij verzorgen voorlichting aan zorgverleners over het gebruik van digitale diensten en toepassingen onder patiënten. Want: wat vinden patiënten nu eigenlijk van digitale zorg? We deden de afgelopen jaren veel onderzoek naar de beschikbaarheid en ervaringen van digitale zorg:

–  de eHealth Meetlat, het onderzoek naar de beschikbaarheid van digitale basisdiensten bij zorgaanbieders

–  de Persoonlijke Gezondheidsomgeving, wat willen patiënten kunnen met deze digitale tool?

– Telemonitoring, wat is de meerwaarde van monitoring op afstand?

Ophalen van hun mening

Voor dergelijke onderzoeken bevragen wij patiënten via verschillende methodieken. Denk aan een (digitale) vragenlijst, een persoonlijk interview of groepsinterview, focusgroep of spiegelgesprek. Deze methodieken zijn ook in te zetten voor het meten van patiënttevredenheid, of het ophalen van ervaringen en meningen van patiënten over bijvoorbeeld een (zorg)programma.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.