Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Stérk.Brabant verbindt, versterkt en biedt podium aan burger- en maatschappelijke initiatieven

Met de Stérk.Brabant community draagt Zorgbelang Brabant|Zeeland bij aan een gezond, sociaal, veerkrachtig en vitaal Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet. Stérk.Brabant bestaat uit ruim 700 leden en 400 initiatieven. In deze community investeren we met elkaar in ondernemend gedrag van mensen die een positieve impact maken.

Stérk.Brabant is een platform waar inwonersinitiatieven, impactondernemers en maatschappelijke initiatieven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen samenwerken.

Voor wie is Stérk.Brabant?

Stérk.Brabant is er voor maatschappelijke initiatieven, inwonersinitiatieven en impactondernemingen in Brabant. Startend en ervaren. We zijn er ook voor gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties, burgercollectieven, coöperaties, investeerders en fondsen. Zo biedt Zorgbelang Brabant|Zeeland een platform voor iedereen die een positieve bijdrage aan de maatschappij levert en de Brabantse samenleving een warm hart toedraagt.

Ondernemend aan de slag met maatschappelijke vraagstukken

We leven in een wereld die kraakt in zijn voegen. Of het nou gaat om onze gezondheidszorg, het onderwijs, de arbeidsmarkt, wonen, de biodiversiteit en het klimaat, de democratie, de vergrijzing of een inclusieve samenleving; de systemen van vandaag lijken niet meer te werken zoals we zouden willen. Kan het ook anders? Hoe ziet de ideale wereld er wel uit?

Het borrelt en bruist in Brabant van uitdagers en aanpakkers: mensen die positieve verandering willen. Mensen die oplossingen voor maatschappelijke opgaven versneld voor elkaar willen krijgen. Omdat zij zien dat in deze tijd van grote vraagstukken de bestaande instituties en systemen vastlopen. Er is een levendige en diverse beweging van onderop, bestaande uit mensen die niet afwachten. Zij zijn ondernemend en samen met anderen aan de slag met het oplossen van vraagstukken zoals gezondheid, natuur, milieu, duurzaamheid, solidariteit, inclusie, armoede, wonen, (arbeids)participatie en de vergrijzing.

Deze ondernemende mensen starten bij het maatschappelijk vraagstuk, niet met een verdienmodel of een businessplan. Bij de oplossing die zij voor ogen hebben zoeken deze mensen een voor hun passende organisatievorm. Dat kan in de vorm van een publieke of sociale onderneming, als zzp’er, als burger-onderneming (bewonersbedrijf, inwonersinitiatief). Hier passen verschillende rechts- en organisatievormen bij: eenmanszaak, BV, NV, VOF, maatschap, stichting, vereniging, coöperatie en inmiddels zijn er ook bewegingen waar hele nieuwe vormen worden ontwikkeld zoals het deelgenootschap.

Zorgbelang Brabant|Zeeland brengt deze ondernemende mensen samen op de community Stérk.Brabant. Voor een meer gezondheid en welzijn én een toekomstbestendige zorg in Brabant zijn inwonersinitiatieven en impactondernemers een must.

Stérk.Brabant brengt partijen samen

Ben je op zoek naar manieren om transities met betrekking tot gezondheid, wonen, werken, bestaanszekerheid en samenleven versneld voor elkaar te krijgen? Met Stérk.Brabant kunnen we de samenwerking met initiatieven tot stand brengen en faciliteren waar nodig om de benodigde transities versneld voor elkaar te krijgen. De oplossingen zijn er al en worden in de praktijk gebracht door ondernemende Brabanders: inwonersinitiatieven, dorps en wijkcoöperaties, bewonersbedrijven, sociale coöperaties, sociale ondernemingen, publieke ondernemingen.

Voor bestuurders, statenleden, politieke partijen is Stérk.Brabant een inspiratiebron voor het versterken van gemeenschapskracht en ondernemend gedrag van mensen in de eigen gemeente en/of provincie. De initiatieven die aangesloten zijn bij Stérk.Brabant werken iedere dag aan meer gezondheid en welzijn van Brabanders en geven invulling aan het begrip Brede Welvaart.

Roos Sohier

Projectleider

Samen sterk

Het platform biedt een netwerk, informatie, kennis over impactfinanciering, opschaling, samenwerking met inwoners, het vooruit helpen en versterken van maatschappelijke initiatieven, innoveren en betekenisvol ondernemen. De community nodigt vooral ook uit om te delen: er is een sterk gevoel van saamhorigheid en halen en brengen is vanzelfsprekend. Hierdoor zijn initiatieven/sociaal ondernemers meer succesvol in hun doelstellingen en stimuleert Stérk.Brabant de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Samen sterk!

 

Iedereen is welkom bij de community!

Ben je een medewerker, vernieuwer, beleidsmedewerker, bestuurder en werk je bij een gemeente woningbouwcoöperatie, welzijnsorganisatie, zorgorganisatie of (zorg)financier? Dan nodigen we ook jou uit om ook lid te worden van de community!

Website Stérk.Brabant

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.