Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Samenvoeging Adviesraad Sociaal Domein Maashorst: 'Een leefbare samenleving maak je samen!'

Vanuit onze jarenlange ervaring met het werken met adviesraden ondersteunde Zorgbelang Brabant|Zeeland bij het oprichten van de nieuwe (samengevoegde) Adviesraad Sociaal Domein Maashorst. Projectleider Gabie Conradi was, samen met haar collega Elga van Dartel, vanaf het begin betrokken bij het fusieproces tussen de adviesraden Landerd en Uden.

“Wij bieden ondersteuning in het (politieke) proces en adviseren partijen over strategische en pragmatische keuzes. Onze wens daarbij is om te komen tot één krachtige brede adviesraad met vernieuwende input voor het college van burgemeester & wethouders en met doorverbondenheid naar de burger”, vertelt een gedreven Conradi.

 

Wat doet een adviesraad?

In het verleden begeleidde Gabie al de opstart van Adviesraad Sociaal Domein Uden en verzorgde daarnaast enkele trainingen voor hen. Het begeleiden van dit fusieproces was een logische stap. De Adviesraad Sociaal Domein Maashorst is onafhankelijk en adviseert, informeert en ondersteunt de gemeente Maashorst en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als senioren, zorg, jeugd en onderwijs, inclusie en toegankelijkheid, wonen en welzijn, werk en inkomen of armoedeproblematiek.

Onmisbare schakel

Wanneer het gaat over beleid in het sociaal domein vormt de adviesraad een onmisbare schakel tussen de gemeente en de inwoners. De adviesraad werkt vanuit een intrinsieke motivatie om een positieve bijdrage te leveren aan het versterken van een leefbare, inclusieve samenleving waarbij het hanteren van de menselijke maat hoog in het vaandel staat geschreven.

Gabie: “Hoe laten we de burger participeren en welke vernieuwende vormen zijn daarvoor te bedenken, waarbij niet zozeer het innovatieve karakter als wel het daadwerkelijk invloed hebben op het beleid van diezelfde burger het meest belangrijk is? Teruggaan naar de basis: Waarom doe je wat je doet en hoe pak je dat dan aan?”

Vanaf de basis

Vanuit onze kennis van burgerparticipatie is Zorgbelang Brabant|Zeeland ook de verbinder naar de achterban. Daarmee bieden we zowel procesmatige ondersteuning als inhoudelijke kennis van het veld waarin een adviesraad zich beweegt. Elga: “Tijdens deze fusie gaven we de leden van de Adviesraad onder andere de training ‘Why, How, What’. Daarin leerden zij op inspirerende wijze om aan anderen duidelijk te maken wat ze doen, doordat ze hun achterliggende ‘hogere doel’ (Why) achterhaalden. Dit hielp hen verder bij het vanaf de basis opbouwen om tot een goedwerkende nieuwe (samengevoegde) adviesraad te komen.”

Uitdaging

Het proces om tot één adviesraad te komen en deze te begeleiden was een uitdaging, vertelt Gabie: “Je start vanuit twee verschillende adviesraden met ook verschillende manieren van werken. Met ieder een eigen achtergrond van samenwerking met hun beider gemeenten. Een boeiend proces dat van ons als ondersteuners veel flexibiliteit vroeg om aan te sluiten bij wat nodig was om dit samengaan in goede banen te leiden. We hebben daarom onze plannen regelmatig aangepast om te zorgen voor goede aansluiting. Ook hebben we werkgroepen gevormd waardoor de gewenste snelheid kon worden behouden.”

Gabie Conradi

Projectleider, Projectteam

“Waar heb ik invloed? “Op mijn vierkante centimeter!” De training “wereldvrede” komt na “omgaan met teleurstellingen.” Geen poespas! “What you see is what you get”.”
Elga van Dartel

Projectleider, Projectteam

“Het mogelijke mogelijk maken.”
Image

Overdrachtsdocument

“Samen met de gemeente en met inzet van alle betrokkenen konden wij onze opdracht begin 2022 afronden. Naast het huishoudelijk reglement, wat door de adviesraad wordt samengesteld, is er een overdrachtsdocument (verordening) opgeteld. Hierin staat onder andere de nieuwe visie en missie van de adviesraad. Hoe is de opbouw van het bestuur en de themagroepen, hoe wordt er gecommuniceerd? Ook zijn de leden van de nieuwe adviesraad aan het gemeentebestuur van Maashorst voorgesteld.”

Mooie start

Er ligt een goede basis om met elkaar binnen de Adviesraad Sociaal Domein Maashorst aan de slag te gaan. De adviesraad heeft op dit moment een mooie, enthousiaste groep van vrijwilligers. Voormalig voorzitter van de ASD Uden, Jenny Smits, blikt terug: “Mede vanuit de goede begeleiding hebben we een mooie start kunnen maken. Het was een veelzijdig en kleurrijk proces met vele tinten en nuances, zoals de mensen van ASD Maashorst.”

Hulp nodig bij de oprichting en/of ondersteuning van een adviesraad?

Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt bij het oprichten van een adviesraad en biedt ook scholing en structurele ondersteuning zodat de adviesraad zijn taak zo goed mogelijk kan uitvoeren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.