Ledenvereniging - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Van idee naar concrete uitvoering in de praktijk. Zo werken wij samen.

De samenleving voor mensen mooier maken. Dat is waar één van onze opdrachtgevers, een ledenvereniging ontstaan uit een vroegere kruisvereniging, voor staat. Begin 2019 is in Brabant deze zelfstandige vereniging voor en door haar leden opgezet. De vereniging informeert leden over vragen die zij hebben op zorggebied. Door diensten en activiteiten aan te bieden, zoals wandelingen, filosofie en musicalbezoek, verbetert de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van leden. Het bestuur van de vereniging schakelde Zorgbelang Brabant|Zeeland in om te ondersteunen bij de heroriëntatie van de vereniging.

Van zorg naar welzijn

De vereniging liep tegen een verouderd ledenbestand aan, maar begeleidt leden het liefst hun hele leven. Wil je jongere doelgroepen aanspreken, dan is niet ‘zorg’, maar ‘welzijn’ een begrip dat beter aansluit bij de leefwereld van jongeren. Wie zijn we nu eigenlijk? En waar willen we als vereniging naartoe? Om een heldere visie te formuleren klopte het bestuur van de vereniging bij Zorgbelang aan. Projectleiders Margit Ruis en Elga van Dartel van Zorgbelang begeleidden de vereniging bij dit traject van heroriëntatie.

Zorgbelang kent het speelveld

Margit: “Zorgbelang kent de markt van zorg en welzijn. Wij weten wat er speelt in de sector. En wij weten waar en hoe we informatie en ervaringen kunnen ophalen. Ook onderzoeken we waar kansen liggen voor organisaties en waar ze impact kunnen maken. Dat is onze meerwaarde. En dat is waar wij graag voor worden gevraagd door opdrachtgevers. Voor deze vereniging interviewden we het bestuur, medewerkers en de ledenraad. Daarnaast deden we een uitgebreid marktonderzoek en we schreven een advies.”

 

Paul van der Linden

Directeur-bestuurder

Image

Positieve Gezondheid

Het bestuur van de vereniging is blij met de aanvullende kracht van Zorgbelang. Met deze waardevolle input maakt de vereniging nieuw beleid voor de komende jaren. De focus komt meer te liggen op welzijn en positieve gezondheid. De vereniging wil dé verbinder in welzijn worden en leden meer betrekken en inspraak geven. Met deze nieuwe visie treedt de vereniging binnenkort naar buiten en hoopt zo nieuwe doelgroepen aan te spreken. Met hulp van Zorgbelang is de vereniging klaar voor de next step.

 

Wil je ook de hulp van Zorgbelang inschakelen voor jouw organisatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.