Cliëntvertegenwoordiging goed geregeld - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Cliëntvertegenwoordiging goed geregeld bij Van Neynsel

Zorgbelang Brabant|Zeeland is sinds medio 2021 samen met Van Neynsel aan de slag om de wettelijke vertegenwoordiging van cliënten zo goed mogelijk te borgen binnen de organisatie. Want wie vertegenwoordigt het belang van een cliënt als deze dat zelf niet of niet zo goed meer kan?

Klantbemiddelaars van Van Neynsel volgden de door Zorgbelang ontwikkelde training ‘Cliëntvertegenwoordiging goed geregeld’. Daarnaast is er informatie gegeven over vertegenwoordiging en het belang daarvan, ook aan nieuwe cliënten. Doel van dit project is dat alle cliënten op een goede manier vertegenwoordigd zijn en dat het ook juridisch goed is geregeld.

Zorg dat je het goed regelt

Heb je als organisatie de wettelijk vertegenwoordiging van cliënten nog niet goed geregeld? Wij kunnen hierbij helpen.

Wat wij bieden:
• Wij leiden klantbemiddelaars/zorgprofessionals op tot experts op het gebied van cliëntvertegenwoordiging.
• We helpen organisaties met het goed inrichten van de processen met betrekking tot cliëntvertegenwoordiging.

Zo helpen we organisaties om de kwaliteit te verbeteren.

Over Van Neynsel

Van Neynsel combineert wonen, zorg en welbevinden voor ouderen in ‘s-Hertogenbosch en Vught. Altijd met aandacht voor individuele behoeften. Hun motto is ‘oog voor elkaar’. Ze willen dat ouderen, ook wanneer het leven ingrijpend verandert, hun eigen leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. Met welbevinden als resultaat.

Elga van Dartel

Projectleider, Projectteam

“Het mogelijke mogelijk maken.”
Contact

Ook aan de slag met goede cliëntvertegenwoordiging in jouw organisatie? Neem contact op met Elga van Dartel of Gabie Conradi.
Zij helpen je graag op weg.

Image

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.