Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Zorgbelang ondertekent Pact Zeeuwse Zorg Coalitie

Zorgbelang Brabant|Zeeland ondertekende afgelopen week het ‘Pact Zeeuwse Zorg Coalitie’. Een beweging, samenwerking en verbintenis om met elkaar uitvoering te geven aan de ambitie om de zorg voor iedere Zeeuw toegankelijk te houden.

Ondertekening Pact ZZC tijdens talkshow

Dit maatschappelijk vraagstuk is zo groot, dat het alleen in gezamenlijkheid aangepakt kan worden. In het Pact is naast deze ambitie ook vastgelegd wat we gaan doen om die ambitie met elkaar te bereiken. Zorgbelang zet zich graag in voor en met de inwoners van Zeeland en vindt het waardevol hiervan deel uit te mogen maken.

Grote uitdaging Zeeuwse zorg

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, bundelen steeds meer partijen hun krachten in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Zeeland staat namelijk voor een grote uitdaging. Vergrijzing en ontgroening leiden tot een toenemende en veranderende zorgvraag en beperkte beschikbaarheid van personeel. Door de toenemende zorgvraag zijn er in 2030 circa 6.500 medewerkers (+21%) meer nodig dan nu beschikbaar zijn. Daarnaast zal het huidige personeelsaanbod in de zorg richting 2030 met 900 medewerkers (3%) afnemen door verhoogde uitstroom en verlaagde instroom, mede als gevolg van vergrijzing en ontgroening. Zo ontstaat -als we blijven doen wat we deden- in 2030 een zorgkloof van zo’n 7.400 medewerkers (24%). Bovendien krimpt in diezelfde periode het mantelzorgpotentieel met 33%.

Actie nodig

De uitdagingen in Zeeland vragen om innovatieve en onorthodoxe oplossingen. Oplossingen die organisatiegrenzen overschrijden en soms dwars door landelijke richtlijnen heen durven gaan. De uitdagingen in Zeeland vragen om innovatieve en onorthodoxe oplossingen. Oplossingen die organisatiegrenzen overschrijden en soms dwars door landelijke richtlijnen heen durven gaan. We moeten het samen doen, met elkaar en met onze inwoners. Daarom zijn we blij met de volgende stap in de samenwerking: het ondertekenen van het ‘Pact Zeeuwse Zorg Coalitie: samenwerken aan toekomstbestendige zorg en een gezond Zeeland.’

Pascalle de Looff

Projectleider, Projectteam

“We kunnen een probleem niet veranderen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. (Albert Einstein)”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.