Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Zorgbelang draagt bij aan onderzoek Woonzorgvisie gemeenten Land van Cuijk

De gemeenten in het Land van Cuijk en de woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek willen iedereen een plek in de gemeente bieden. Ze gingen aan de slag met een gedragen woonzorgvisie. Zorgbelang Brabant|Zeeland leverde hiervoor input vanuit haar contacten met (kwetsbare) inwoners.

“Met de brede woonzorgvisie kan er in de toekomst beter worden ingespeeld op de aanwezige woonzorgopgaven.”   

De gemeenten in het Land van Cuijk (Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) en de woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek nemen samen de regie in het huisvestingsvraagstuk voor kwetsbare doelgroepen. Woningschaarste, vergrijzing en doorstroom/uitstroom in de zorg zijn hierbij belangrijke ontwikkelingen. Door deze in beeld te brengen worden de woonzorgopgaven voor de korte en lange termijn zichtbaar. Zo kan er een gezamenlijke woonzorgvisie worden gevormd op het brede woonvraagstuk.

Er is een andere manier van wonen nodig

Bureau HHM voert namens de gemeenten en woningcorporaties het onderzoek uit om te komen tot de nieuwe woonzorgvisie. Zorgbelang Brabant | Zeeland leverde als ketenpartner een bijdrage. Elga van Dartel, Projectleider/Regiocoördinator Brabant Noordoost, vertelt: ‘De vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen bij Zorgbelang spreken kwetsbare doelgroepen. Zij inventariseren knel- en verbeterpunten, onder andere op woonvraagstukken. Wat horen zij terug van cliënten bij woonzorginstellingen? En sluit dat aan bij hun woonbehoefte? De uitkomsten vertaalden we in een aantal conclusies die we als input meegaven. We zagen bijvoorbeeld dat VG-cliënten, met gedrags- of psychische problemen, vooral nabijheid nodig hebben en niet functioneren in groepssetting. Daar bleek geen passende woonvoorziening voor. Die ándere manier van wonen is wel nodig.’

Butterfly Effect en Statiegeld op Jeugd zijn mooie voorbeelden van initiatieven aangesloten bij Stérk.Brabant die inspelen op de algemeen veranderde woonbehoefte.”

De onderzoeksresultaten van de gemeenten Land van Cuijk zijn vertaald in een presentatie over de reflectiesessie woonzorgvisie. Ook de hoofpunten uit de break-outroom sessies zijn inzichtelijk gemaakt. Land van Cuijk gaat hier verder mee aan de slag voor de ontwikkeling van een brede en toekomstbestendige woonzorgvisie.

Elga van Dartel

Projectleider, Projectteam

“Het mogelijke mogelijk maken.”
Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek?

De volledige onderzoeksresultaten vind je in de documenten hieronder.

IT212203 Hoofdpunten Break-out rooms Reflectiesessie Land van Cuijk 15-12-2021

IT212167 Presentatie reflectiesessie woonzorgvisie Land van Cuijk

Heb jij zelf een initiatief op het gebied van wonen?

Meld dit dan aan op de Stérk.Brabant initiatievenkaart en kom met elkaar in contact.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.