Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Trotse coalitiepartner van Het Vliegwiel

Zorgbelang Brabant|Zeeland is sinds september 2021 trotse coalitiepartner van het Vliegwiel voor digitale transformatie in de zorg, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Vliegwiel wil dat meer mensen de voordelen van goede digitale zorg kunnen ervaren.

Zorgbelang deelt deze ambitie; ook wij zien de meerwaarde en het belang van digitale zorg. Wij werken graag samen met Vliegwiel aan hun missie, zodat meer mensen de voordelen van goede digitale zorg kunnen ervaren. Belangrijk daarbij is om rekening te houden met wat digitalisering voor eenieder betekent.

De coalitie

De Vliegwielcoalitie heeft als ambitie om telebegeleiding mogelijk te maken voor alle patiënten die dit nodig hebben en ontwikkelt praktische tools, ondersteunt bij de implementatie en organisatie en deelt kennis. Verschillende partners van patiëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders/zorgverleners, zorgverzekeraars en leveranciers maken deel uit van de coalitie. In verschillende werkgroepen werken partners samen aan belangrijke thema’s zoals financiering, juridische uitdagingen en patiëntparticipatie. Zorgbelang Brabant|Zeeland neemt deel in de werkgroep patiëntondersteuning, met als doel dat eind 2022 zo veel mogelijk ziekenhuizen (regionale) ondersteuning ingericht hebben voor mensen die gebruik maken van telebegeleiding.

Telebegeleiding

Telebegeleiding is het op afstand monitoren en begeleiden van patiënten. Telebegeleiding biedt grote kansen voor patiëntvriendelijke, efficiënte en effectieve zorg. Het geeft patiënten meer eigen regie, beter zelfmanagement, gemak en verhoogt de kwaliteit van leven.

Campagne Thuis kan het ook

Zo startte Vliegwiel de campagne Thuis kan het ook. De campagne informeert patiënten over telebegeleiding, beeldbellen en appen met hun zorgverlener en stimuleert hen om naar de mogelijkheden te vragen bij hun zorgverlener.

Tip: Gebruik de communicatietoolkit voor patiëntcommunicatie. 

 

Mirnou Baeten

Ervaringsdeskundige

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.