Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Terugblik Werkbijeenkomst Houdbare Zorg mét Burgerkracht

Onder het motto ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ vond op vrijdag 1 april 2022 in Streekmuseum de Meestoof in Sint-Annaland een werkbijeenkomst plaats voor Bewonersinitiatieven en Adviesraden Sociaal Domein in Zeeland.

Centraal stond de vraag: hoe krijgen we straks de zorg en aandacht die we nodig hebben? Nederland staat voor een gigantische opgave: tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen, er is een tekort aan personeel in de zorg, de financiën zijn ontoereikend en de overbelasting van mantelzorgers neemt toe. Als er niets verandert, loopt de zorg vast. Tegelijkertijd zien we veel inspirerende bewonersinitiatieven op het brede terrein van zorg, wonen en welzijn, die de solidariteit en gemeenschapskracht versterken. Ook in Zeeland. Waar staan bewoners en hun initiatieven in het geheel?

Bewonersinitiatieven en Adviesraden deden inspiratie op. Ook werden ideeën opgehaald en ingebracht. Doel is om samen een visie te ontwikkelen op lang houdbare zorg in Zeeland en plannen te ontwikkelen om zorg en welzijn beter te organiseren en langer houdbaar te maken. Na deze bijeenkomst volgt er op 21 april 2022 een werkbezoek aan Zorgcoöperaties en Dorpsondersteuners in Noord-Brabant en een bijeenkomst met institutionele zorginstellingen.

Lees hier meer over het programma van het werkbezoek en aanmelden

Sprekers

Wim van Hest, adviseur van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland en bestuurslid Nederland Zorgt Voor Elkaar, sprak over de urgentie om zorg anders te organiseren. Behzad Rezaei, Sociaal gedragswetenschapper verbonden aan de TU Delft, vertelde hoe je informele netwerken en buurten activeert. In dialooggroepen werd breder van gedachten gewisseld en werd nagedacht over te ontwikkelen plannen.

Bekijk hier het verslag met de bevindingen

Bekijk hier de foto’s voor een sfeerimpressie

Patty van der Linden

Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

“Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.