Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Stérk.Brabant verbindt, versterkt en biedt podium aan maatschappelijke initiatieven

Stérk.Brabant is het Brabantse ecosysteem van impactondernemers en bewonersinitiatieven. Samen werken we aan een duurzaam, inclusief en veerkrachtig Brabant. Met als doel: samen werken aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Stérk.Brabant draagt eraan bij om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomst bestendig te maken. Door het aanjagen, verbinden, samenbrengen van vraag en aanbod en het zorgen voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Zowel online via de community als offline via events, workshops en ontmoetingen.

Bijdragen aan betere samenleving

Burgers willen zelf regie voeren op het zorgen voor elkaar. Ze dragen samen met anderen bij om zaken voor elkaar te krijgen, die bijdragen aan het groepsgevoel en dat het goed gaat met een gemeenschap. Zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Deze initiatieven zijn nodig voor het versterken en verduurzamen van wijken, dorpen of provincies, waarin iedereen naar vermogen kan deelnemen. Ze dragen bij aan een betere samenleving. In Brabant kunnen initiatieven zich aansluiten bij de community Stérk.Brabant.

Groot netwerk

Een veerkrachtig Brabant, waarin alle Brabanders meedoen en meetellen daar gelooft Stérk.Brabant in. Stérk.Brabant ondersteunt en faciliteert dit door verbindingen te leggen, kennis te delen en een platform te bieden aan maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers. Onze community bestaat inmiddels uit ruim 550 leden. En er staan zo’n 400 bewonersinitiatieven op de initiatievenkaart. De community is er ook voor de overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, financiers, netwerken en koepelorganisaties.

Ondersteunen en faciliteren

Als ‘Stérke Brabander’ ben je bij Stérk.Brabant aan het juiste adres. Stel je hebt een goed idee, maar waar begin je? Stérk.Brabant helpt je op weg, met workshops, kennis en vooral een stevig netwerk. We ondersteunen en faciliteren bij het versterken van je netwerk, het zicht krijgen op financiering, het vergroten van de zichtbaarheid van je initiatief en ook met de verduurzaming ervan. Zorgbelang Brabant|Zeeland brengt kennis, mensen en haar netwerk in. Medewerkers staan in nauw contact met cliënten, gemeenten en andere organisaties. De lijnen zijn kort en daardoor brengen zij snel de juiste mensen en partijen bij elkaar.

“We helpen initiatieven en organisaties om hun meerwaarde te laten zien en bij het versterken van hun strategie. Onder meer door het geven van trainingen op het gebied van vergroten van impact.”

 

Samen versterk je elkaar

Je ziet steeds meer dat het altijd een combinatie is van thema’s die bijdragen aan vitale en duurzame gemeenschappen. Een community als Stérk.Brabant zorgt voor het samenbrengen hiervan. Initiatieven zitten vaak met hetzelfde soort vragen. Natuurlijk maakt ieder initiatief een eigen groeiproces door en hebben ze ook eigen vragen, maar er zijn ook overeenkomsten. Samen kun je elkaar versterken. Door kennis te delen in een netwerk zoals Stérk.Brabant kunnen zij van elkaar en elkaars ervaring leren. Stérk.Brabant biedt een podium aan al deze mooie en inspirerende initiatieven. Samen werken we aan een duurzame samenleving.

Roos Sohier

Projectleider

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.