Vertegenwoordiging van cliënten: goed geregeld dankzij samenwerking Van Neynsel en Zorgbelang - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Vertegenwoordiging van cliënten: goed geregeld dankzij samenwerking Van Neynsel en Zorgbelang

Het traject had flink wat hobbels op de weg, vooral veroorzaakt door corona, de lockdown en – hierdoor – andere prioriteiten in de zorg. Maar uiteindelijk is voor de zomer dan toch het project ‘vertegenwoordiging van cliënten’ succesvol afgerond. Zowel Van Neynsel als Zorgbelang kijken terug op een zeer prettige samenwerking waarbij ieders kwaliteiten en expertises optimaal zijn ingezet.

Binnen ouderenzorgorganisatie Van Neynsel is nu een projectpagina met vragen en antwoorden actief, is gewerkt aan een flyer voor bewoners en hun naasten op B1-taalniveau, is de website uitgebreid met informatie en – als basis voor dit alles – zijn de processen en informatiestromen goed ingeregeld.

Bemiddelaars als expert

De cliëntbemiddelaars van Van Neynsel zijn de experts op het gebied van mentorschap, bewindvoering en alle andere vormen van individuele vertegenwoordiging. Zij zijn de vraagbaak voor medewerkers, maar ook voor (nieuwe) cliënten/vertegenwoordigers.

Informatie voor cliënten en naasten

Alle cliënten en hun naasten hebben een flyer met informatie over vertegenwoordiging ontvangen. Ook is op de Van Neynsel website een informatiepagina voor cliënten en naasten toegevoegd.

Scholing

Sinds juni is voor medewerkers de e-learning cliëntvertegenwoordiging beschikbaar. In deze korte training gaat de zorgprofessional de op maat gemaakte informatie tot zich nemen en toetsen. ​

Cliëntvertegenwoordiging: goed geregeld, ook als een cliënt dat zelf niet of niet meer zo goed kan.

Elga van Dartel

Projectleider, Projectteam

“Het mogelijke mogelijk maken.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.