Samen in de Zeeuwse Klei: ondernemers betrekken bij tegengaan eenzaamheid - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Samen in de Zeeuwse Klei: ondernemers betrekken bij tegengaan eenzaamheid

Pilotproject gemeente Middelburg

Als Zeeuwse ondernemer kan ook jij bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid. Doe je mee? Een aantal enthousiaste ondernemers heeft zich al aangemeld voor de pilot ‘Samen in de Zeeuwse Klei’. In deze pilot wordt er een andere aanpak ingezet voor het tegengaan van eenzaamheid door ondernemers te betrekken. De pilot wordt, in opdracht van Platform Eenzaamheid Walcheren, uitgevoerd door Zorgbelang Brabant|Zeeland.

afbeelding stadhuis Middelburg

Ondernemers in de gemeente Middelburg krijgen handvatten om eenzaamheid eerder te signaleren en handvatten om mensen die kampen met eenzaamheid te helpen of door te verwijzen. Dit doen we door ondernemers en hun werknemers een workshop aan te bieden met onder meer informatie over eenzaamheid en hoe je het gesprek aan kunt gaan met iemand die eenzaamheidsgevoelens ervaart. Ook worden hulpmiddelen zoals flyers met telefoonnummers van hulpinstanties aangereikt, die de ondernemers aan iemand met eenzaamheidsgevoelens kunnen aanreiken.

Bekijk hier de flyer ‘Samen in de Zeeuwse klei’

Wat wordt er van de ondernemer gevraagd bij deelname aan de pilot?

Als de ondernemer deelneemt aan het project vragen wij:
– Deelname aan de workshop
– Enkele keren een vragenlijst invullen
– Deelname aan een terugkommoment om ervaringen te delen

Wat levert het de ondernemer op bij deelname aan het project?

Deelname aan het project kan verschillende opbrengsten genereren voor zowel de organisatie, het team als de individuele werknemer! De organisatie houdt zich bezig met maatschappelijk ondernemen wat goed is voor onder andere het bedrijfsimago. Deelname aan maatschappelijke activiteiten kan daarnaast onderlinge samenwerking tussen medewerkers bevorderen en leiden tot meer betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

“Wij willen meedoen om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij.” – Dierenkliniek Duintop Middelburg

Contact

Wil je meer informatie over het project? Neem dan contact op met projectleider Karin van Bokhoven via kvanbokhoven@zorgbelang-zeeland.nl of 06 – 834 855 07.

Wat is Platform Eenzaamheid Walcheren

Platform Eenzaamheid Walcheren (PEW) bestaat uit veel verschillende organisaties op Walcheren die samen een coalitie vormen tegen eenzaamheid. Van ouderenbond tot zorgorganisaties, van welzijnsorganisaties tot ervaringsdeskundigen. PEW gaf aan Zorgbelang Brabant|Zeeland de opdracht om dit project uit te voeren.

Hoe vaak komt eenzaamheid voor?

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland. In 2020 geeft gemiddeld 47,0% van de bevolking, gemeten vanaf 18 jaar en ouder, aan eenzaam te zijn. Cijfers van de gemeente Middelburg komen boven het landelijke gemiddelde: 49,1% . Eenzaamheid komt onder alle leeftijdsgroepen en in alle lagen van de bevolking voor. Over het algemeen komt eenzaamheid het vaakst voor onder ouderen, laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en niet-werkenden. Mensen die aangeven zich eenzaam te voelen, hebben vaker weinig contacten met vrienden en hebben vaker gezondheidsproblemen dan mensen die zich niet eenzaam voelen.

Wat zijn de gevolgen van eenzaamheid?

Eenzaamheid veroorzaakt gezondheidsrisico’s. Onderzoek toont aan dat eenzaamheid fysieke uitwerking heeft: eenzaamheid kan, net als stress, een negatieve invloed hebben op het immuunsysteem. Met een lage weerstand ben je vatbaarder voor infecties. Ook kan eenzaamheid leiden tot depressie en een verhoogd risico op hartziekten en de ziekte van Alzheimer. Daarnaast kan eenzaamheid een oorzaak zijn van ongezond gedrag: weinig bewegen, minder gezond eten en meer gebruik van verslavende middelen. Met als gevolg een groter risico op overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Met het nationale Actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid de trend van eenzaamheid in Nederland doorbreken. Dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen. In de gemeente Middelburg wordt dit actieprogramma uitgevoerd door het Platform Eenzaamheid Walcheren (PEW).

Ook jij als ondernemer kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Je bent vaak zeer betrokken bij de lokale samenleving en komt op een laagdrempelige manier in contact met inwoners.

Margreet Koning

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Interview Karin van Bokhoven en ondernemer Peter van Lit

Luister het interview met projectleider Karin van Bokhoven en ondernemer Peter van Lit op Omroep Zeeland Zeeuwse Kamer – Omroep Zeeland hier.

Platform Eenzaamheid Walcheren betrekt Middelburgse ondernemers bij tegengaan eenzaamheid

De Internetbode schreef een stuk over de Middelburgse ondernemers. Lees het hier!

Ondernemers tegen Middelburgse eenzaamheid

Omroep Zeeland schreef een stuk over de Middelburgse ondernemers. Lees het hier!

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.