Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Regioplan Eindhoven – De Kempen feestelijk ondertekend

Samen zetten wij DE STAP naar de vitaalste regio van Nederland!

Bekijk het regioplan hier

Regionaal samenwerken

Tijdens een inspirerende bijeenkomst op dinsdagavond 19 december in DOMUSDELA in Eindhoven is het regioplan Eindhoven-De Kempen feestelijk gepresenteerd en ondertekend. In aanwezigheid van een groot aantal betrokken partners uit welzijn, sociaal domein en zorg zijn afspraken gemaakt hoe we samen verantwoordelijkheid nemen om de gezondheid van de inwoners in de regio te verbeteren én ondersteuning en zorg in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Om antwoord te geven op deze enorme uitdaging verbinden we het werken aan passende zorg aan de reeds ingezette beweging DE STAP naar gezonder. In een tijd waarin regionale samenwerking steeds belangrijker wordt, slaan de partners de handen inéén en hebben zij zich verbonden aan de gezamenlijke ambitie: Samen zetten wij DE STAP naar de vitaalste regio van Nederland!

Zet de stap samen

De afgelopen maanden hebben welzijnspartijen, huisartsen, GGD, ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, ziekenhuizen en kennisinstellingen samen met gemeenten en zorgverzekeraars intensief samengewerkt. Door de ervaring van bestaande samenwerkingsverbanden en netwerken te benutten is een integraal regioplan gemaakt waar ieder zijn bijdrage aan kan en zal moeten leveren. De aanwezigen waaronder Joep de Groot (bestuursvoorzitter van CZ) en Samir Toub (wethouder gemeente Eindhoven, gemandateerd namens de 15 gemeenten in de regio) spraken uit trots te zijn op de samenwerking en het resultaat. Het regioplan is te lezen en downloaden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.