Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Persoonlijke ervaringen dragen bij aan Regiovisie Bescherming en Opvang in Zeeland

De 13 Zeeuwse gemeenten gebruiken verhalen en ervaringen van inwoners bij het aanscherpen van de Regiovisie Bescherming en Opvang in de provincie. Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie beschikbaar is. Daarom worden mensen die ervaring hebben met beschermd wonen en maatschappelijke opvang gevraagd om mee te denken. Middels een training leren zij hun persoonlijke ervaring doelgericht in te zetten, zodat deze bijdraagt aan het verbeteren van het beleid.

Ervaringsgerichte meedenkers

De gemeenten onderschrijven het belang van het centraal stellen van cliënt- en naastenperspectief en het gebruik maken van collectieve ervaringskennis. Zorgbelang Brabant|Zeeland en stichting Hersteltalent ontwikkelen daarom de pool ‘Cliënt- en naasten participatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang’. Deelnemers van deze pool worden getraind tot ervaringsgerichte meedenkers en worden ingezet voor consultatie en advies, klankbordgroepen, co-creatie en maatjesprojecten. Inmiddels zijn er al 20 meedenkers opgeleid en komen zij elke drie weken samen.

Meer weten?

  • De ervaringsgerichte meedenkers delen ook hun ervaringen in de online community op BroedplaatsZ.nl. Op deze plek plaatsen beleidsambtenaren van de 13 gemeenten hun vragen en oproepen en gaan in gesprek met de meedenkers.
Hanneke Griffioen

Projectleider, Projectteam

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.