Ouderen missen een informatiepunt en hulp bij hun sociale netwerk - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Ouderen missen een informatiepunt en hulp bij hun sociale netwerk

Grip op kwetsbaarheid haalt waardevolle informatie uit gesprekken

Het aantal kwetsbare ouderen neemt de komende jaren fors toe, terwijl het tekort aan zorgpersoneel steeds nijpender wordt. Om dit probleem aan te pakken werken negentien organisaties, waaronder Zorgbelang Brabant|Zeeland, in de regio West-Brabant West samen in het project ‘Grip op Kwetsbaarheid’.

Image

Naast onderlinge overleggen worden ook gesprekken gevoerd met de ouderen zelf. Want hoe kijken zij aan tegen het oud worden, wat doen zij om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en hoe kunnen de organisaties hierbij helpen? De eerste resultaten zijn al zeer waardevol.

Gesprekken met leden Bravis panel

Zorgbelang Brabant|Zeeland, een van de partners van ‘Grip op Kwetsbaarheid’, heeft het op zich genomen om de gesprekken met ouderen te organiseren. Bij het benaderen van ouderen heeft Zorgbelang dankbaar gebruik gemaakt van het Bravis panel. Deze groep betrokkenen denkt mee met het Bravis ziekenhuis. Een aantal oudere panelleden wilde graag het gesprek aangaan in het kader van ‘Grip op Kwetsbaarheid’.

“Tijdens vier bijeenkomsten hebben we in totaal 42 mensen gesproken. Een hele goede opkomst met veel nuttige informatie”, meldt Gabie Conradi, projectleider bij Zorgbelang Brabant|Zeeland. “We wilden allereerst weten hoe de mensen zelf kijken naar het ouder worden, wat ze zelf doen en wat ze denken nodig te hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. De vervolgvraag was hoe de diverse organisaties en projecten hen helpen en wat zij nog missen.”

Informatiepunt

Uit de gesprekken bleek dat mensen vooral een informatiepunt missen. “Iemand weet niets van zorg, maar krijgt er ineens mee te maken. Waar moet hij dan zijn? Door alle bomen is het bos niet te zien. Juist op het moment dat je zorg nodig hebt, moet het makkelijk te vinden zijn”, aldus Gabie. “Het moet voor de gezamenlijke organisaties toch mogelijk zijn om, het liefst in elke gemeente, een plek te creëren waar mensen met hun vragen terecht kunnen.”

Sociaal netwerk

Naast informatie hebben mensen behoefte aan een goed sociaal netwerk. “Ouderen realiseren zich dat het belangrijk is om zo’n netwerk te hebben. Maar hoe bouwen ze dat op en onderhouden ze het? Kinderen wonen vaak te ver weg en hebben het druk. Op wie kan men dan een beroep doen als er iets gebeurt? Maar ook voor de dingen die het leven zo leuk maken.” Hierin kan volgens Bregina Maranus, adviseur zorginnovatie bij het Bravis ziekenhuis, Grip op Kwetsbaarheid ook een rol spelen. “In het samenwerkingsverband zit bijvoorbeeld de KBO. De ouderenbond heeft een grote poule aan vrijwilligers, maar wordt weinig benaderd voor dit soort vraagstukken. Als ouderen zich nuttig kunnen maken, voelen zij zich waardevol. Het mes snijdt zo aan twee kanten.”

Een prettig leven

Werk aan de winkel dus voor de partners binnen ‘Grip op Kwetsbaarheid’. “Zorgbelang gaat door met de gesprekken, zodat we een voldoende afspiegeling van onze doelgroep hebben. Daarnaast koppelen we de uitkomsten terug naar de gesprekspartners en zetten we de informatie om in acties. Tot slot gaan we na of wat we doen ook daadwerkelijk resultaat heeft”, meldt Bregina. “Het uiteindelijke doel is uitstel c.q. voorkomen van (zwaardere) zorg en ondersteuning. En dit tijdig en op het juiste moment bieden. Dat gaat verder dan alleen zorg en welzijn. Met samenwerkende organisaties en met mensen die zich bewust zijn van de situatie moet het ons lukken.”

Gabie Conradi

Projectleider, Projectteam

“Waar heb ik invloed? “Op mijn vierkante centimeter!” De training “wereldvrede” komt na “omgaan met teleurstellingen.” Geen poespas! “What you see is what you get”.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.