Online poli voor Novadic-Kentron - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Online poli voor Novadic-Kentron

Bij Novadic-Kentron in Noordoost-Brabant gaan ze verder online. De Digitale Poli is vanaf eind 2021 in gebruik en Zorgbelang Brabant|Zeeland ondersteunt in het proces. Collega’s Elga van Dartel en Margit Ruis gingen actief aan de slag en stelden vooral de cliënt centraal.

Margit had in 2019 al contact met Novadic-Kentron. “Vanuit Zorgbelang Brabant|Zeeland kon ik een deelproject binnen het programma Digitale Zorg oppakken. Novadic-Kentron wilde hiermee starten, maar met elkaar ontdekten we al snel verbeterpunten. Ze wilden online zorg aan bieden, via de Digitale Poli, maar dachten in eerste instantie vooral vanuit het middel. Tot ik ze vroeg: wat is de behoefte van de cliënt en de zorgverlener?”

Eye-opener

Deze vraag bleek direct een eyeopener. Margit: “In coronatijd biedt een digitale poli continuïteit in zorg. De reistijd valt grotendeels weg en het personeelstekort wordt deels opgelost, maar welke behoefte moet de Digitale Poli opvullen? Welke meerwaarde heeft dit voor de cliënten? En wat levert het uiteindelijk op? Zo hield ik het programmateam (programma-, projectleider en zorgprofessionals) een spiegel voor. Een kritische blik die uitdaagde om verder te kijken dan alleen de invoering van het middel.”

Mentimeter en creatieve aanpak

“We gingen op deze vragen in via de mentimeter, lekker creatief. Dat werd gewaardeerd en er ontstond een ander soort gesprek. Meer oriënterend, terug naar de basis en naar waar het allemaal om draait. Met de uitkomsten heb ik projectplan aangescherpt. In mijn verdere rol als projectleider Digitale Poli kon ik niet alleen spiegelen, maar ook adviseren en monitoren. Zo werd de inhoud van het plan scherper, maar beschreven we ook vervolgstappen en de planning.”

De mens centraal

Op dat moment wordt ook Elga betrokken bij het project. Elga: “Er moest veel worden onderzocht: de bekostiging van de Poli en de balans tussen baten en lasten. Ook het personeel was een belangrijk aandachtspunt: de professionals die er gaan werken moeten de juiste profielen, kennis en digitale vaardigheden bezitten. We hadden continu aandacht voor het zorgproces en de kwaliteit van de zorg op de Poli. Met ons netwerk en brainstorms kwamen we via cliëntenonderzoek tot de opstart van de Poli.”

100% digitaal en klaar voor de toekomst

Rond de zomer zetten Margit en Elga de laatste stappen in het project en focussen zij zich nog meer op het aanbod, én op bewezen passende digitale behandelmethoden in de verslavingszorg. Margit: “De Poli moet eind 2021 draaien. Novadic-Kentron is erg tevreden met ons. Wij hebben ze ontlast en verrast met onze aanpak. We konden ook andere projectleiders goed helpen op het gebied van projectleiding. Samen met andere GGZ- of verslavingszorginstanties willen we graag samenwerken. Met als doel: blended aanbod, van intake tot evaluatie. Waarbij we blijven meedenken met de cliënt, vragen en verbeteren. Zo help je elkaar en de kwaliteit van de (verslavings)zorg echt vooruit!”

 

De Digitale Poli is een onderdeel van project Digitale Zorg, een breed programma dat zich richt op de implementatie van digitale zorg. Voor toekomstbestendige en online zorg, die plaats- en tijdonafhankelijk is.

Elga van Dartel

Projectleider, Projectteam

“Het mogelijke mogelijk maken.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.