Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Onderzoek opschalen thuismonitoring

Hoe ervaren patiënten thuismonitoring?

In opdracht van CZ deed Zorgbelang Brabant|Zeeland bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Máxima MC onderzoek naar thuismonitoring. We haalden ervaringen van zorggebruikers met een digitale toepassing voor thuismonitoring na ziekenhuiszorg op. De geïnterviewde patiënten zijn positief!

écht
horen
werkt.

Zorgbelang Brabant|Zeeland vindt net als CZ het gebruik van eHealth of digitale toepassingen door zorgaanbieders en zorgvragers belangrijk om de zorg toegankelijk en beschikbaar te houden. Daarom zetten wij ons samen in om het gebruik van eHealth toepassingen onder zowel zorgprofessionals als zorggebruikers te stimuleren.

Patiënten zijn positief

Patiënten met chronische darmklachten, COPD of hartfalen gebruiken de online coach van Luscii of Sananet om hun waardes te meten en bij te houden. Gewoon vanuit huis. De deelnemers zijn positief over het gebruik van de online coach. Thuismeten geeft inzicht en rust. En het maakt ziekenhuisbezoek minder vaak nodig. Zoals een patiënt zegt: “Ik heb niet altijd zelf in de gaten dat ik achteruitga. Omdat de verpleegkundigen de waarden van weken achter elkaar zien, zien ze bijzonderheden die mij zijn ontgaan.”

De grootste ervaren meerwaarde betreft het gevoel van rust, veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid en de korte lijntjes met de zorgverlener. Een patiënt vertelde: “Het is fijn om te weten dat er op de achtergrond mensen aan je gezondheid denken en deze in de gaten houden.”

Meerwaarde

Daarnaast heeft het ook meerwaarde voor de zorgverlener omdat patiënten zich meer betrokken voelen bij hun behandeling. De deelnemers deelden in het onderzoek ook suggesties om het thuismeten nog handiger en simpeler te maken voor (toekomstige) gebruikers. Zo maken we digitale zorg steeds beter. En vooral: steeds passender bij wat CZ verzekerden belangrijk vinden.

Menno Jansen, Strategisch Programmamanager – Zorginnovatie bij CZ: “Ervaringsonderzoek is een zeer belangrijk onderdeel van onze samenwerking met inmiddels meer dan 7 ziekenhuizen die online coaches breed inzetten bij meerdere patiëntgroepen. We nemen deze resultaten mee in de doorontwikkeling van onze projecten en gaan het onderzoek met Zorgbelang Brabant|Zeeland zelfs uitbreiden naar meerdere ziekenhuizen en sectoren.”

Hanneke Griffioen

Projectleider, Projectteam

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”
Benieuwd naar de resultaten?

Ben je geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? Dan kun je contact opnemen met Hanneke Griffioen of Margit Ruis.

Stuur een e-mail aan Hanneke Griffioen

hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl

Stuur een e-mail aan Margit Ruis

mruis@zorgbelang-brabant.nl

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.