Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Meedenkers bieden ondersteuning bij het zoeken naar hulp in het sociaal domein (Wmo)

Mensen die zoeken naar hulp als ze een vraag hebben binnen het sociaal domein (zorg, Wmo, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp) bevinden zich vaak in een woud van regels. Mensen zoeken daarin hulp: iemand die met ze mee kan denken. Die hulp wordt in Tilburg geboden door meedenkers (formeel en informeel).

Uitreiking certificaten aan nieuwe Meedenkers
“Een woud van regels dat maakt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Mensen hebben het idee dat er veel verschillende hokjes van regels zijn, die weinig verbinding met elkaar lijken te hebben. Echter in het leven van mensen staat alles met elkaar in verbinding en zijn die hokjes helemaal niet helpend.”

Hoe we die hulp in de vorm van ‘meedenkers’ hebben georganiseerd? Door goed samen te werken met een aantal partijen. Uiteraard met de gemeente Tilburg, want de gemeente heeft de wettelijke opdracht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden in het sociaal domein. De uitvoering wordt binnen duidelijke kaders uitbesteed aan de volgende organisaties: Zorgbelang Brabant|Zeeland, Contour de Twern en MEE De Meent Groep. Gezamenlijk staan wij voor de uitdaging om te zorgen dat er voor inwoners van de gemeente Tilburg, die dat nodig hebben, een meedenker beschikbaar is.

Informeel, én goed opgeleid

Als uitvoerende organisaties ontwikkelden we samen met Academie Zorgbelang een leergang voor informele cliëntondersteuners. Hiermee zijn mensen die zich vrijwillig inzetten goed voorbereid op hun taak. Recentelijk hebben wij de vierde leergang afgerond. Daarmee hebben we een mooie groep mensen in Tilburg die klaar staan om inwoners kortdurend en op een laagdrempelige manier te helpen.

Formele meedenkers

Naast vrijwillige/informele cliëntondersteuning kunnen inwoners van gemeenten ook gebruik maken van professionele/formele cliëntondersteuning (formele meedenkers). Dat kan ook een combinatie zijn tussen een formele en een informele meedenker als de casus daartoe aanleiding geeft. Mocht een vraag van dien aard zijn dat het niet past bij een van de informele meedenkers, dan hebben Zorgbelang Brabant|Zeeland en MEE De Meent Groep goede formele meedenkers beschikbaar.

Meedenkers vroeg in beeld

Op zoek naar ondersteuning vinden veel inwoners de weg naar Toegang Tilburg als ze denken dat ze een indicatie nodig hebben. In de brief die vanuit de Toegang wordt gestuurd aan mensen met vragen over ondersteuning en zorg, wordt gewezen op de mogelijkheid om een meedenker in te zetten. Wij vinden het belangrijk dat meedenkers zo vroeg mogelijk in beeld komen, bij voorkeur voordat er sprake is van een formeel verzoek om maatwerk. Omdat we mensen zo snel mogelijk en liefst zo laagdrempelig mogelijk willen helpen.

‘Meedenklijn’

Inwoners die een vraag hebben kunnen bellen met de ‘meedenklijn’. Waar mogelijk worden vragen daar direct beantwoord of wordt er meteen doorverwezen naar die organisatie of persoon die de vraag het beste kan beantwoorden. Als er meer onderzoek nodig is, een goed gesprek of het maken van een persoonlijk plan, is er de mogelijkheid om een meedenker in te zetten.

Inwoners houden zelf de regie

Uit gesprekken met inwoners van Tilburg blijkt dat men erg blij is met deze vorm van ondersteuning. Waarbij de inwoner zelf de regie houdt, maar hij wel gesteund wordt om een goed antwoord op zijn vragen in het sociaal domein te vinden. De samenwerking leidt tot een goede inzet van ieders kennis en kunde én tot de meest geschikte begeleiding voor de inwoners van Tilburg. Voor iedereen met een vraag voor zichzelf of voor iemand dichtbij, waar het gaat om meedoen in onze ‘Schôônste stad van ut Laand’.

Als Zorgbelang Brabant|Zeeland zijn we trots op onze inzet voor dit project en voor onze rol in de samenwerking tussen partijen die zich inzetten voor de meer kwetsbare inwoners.

 

Links:

Meedenker | Helpt je bij het regelen van ondersteuning – T-Helpt
Meedenkers Tilburg | Facebook

 

Gabie Conradi

Projectleider, Projectteam

“Waar heb ik invloed? “Op mijn vierkante centimeter!” De training “wereldvrede” komt na “omgaan met teleurstellingen.” Geen poespas! “What you see is what you get”.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.