Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Manifest Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

Als één van de partners ondertekende Zorgbelang Brabant|Zeeland het Manifest van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. Met het manifest benadrukken de partners (vertegenwoordigers van senioren, overheidsorganisaties, zorgaanbieders, woningbouw en financiers) het belang van een goed en passend woningaanbod voor ouderen, mét een goede aansluiting op zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Manifest Brabant Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

Het netwerk roept gemeenten op om de urgentie van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’ een plaats te geven in de woningbouwprogrammering. Omdat de vergrijzing tot 2040 sterk toeneemt, zowel in leeftijd worden we ouder als het aantal ouderen groeit, moet er nu actief en concreet op de woningbehoefte voor senioren worden ingespeeld.

Zorgbelang Brabant|Zeeland draagt bij aan dit netwerk met kennis van de huidige knelpunten die senioren ervaren en door het formuleren van oplossingen vanuit het perspectief van de inwoners.

Michelle Gevers

Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.