De gezonde wijk maak je samen - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

De gezonde wijk maak je samen

Projectleiders Roos Sohier en Chantalle van de Kerkhof van Zorgbelang Brabant|Zeeland organiseerden tijdens de Brabantse Dag van de Gezondheid 2024 de workshop ‘De gezonde wijk maak je samen’. Met de deelnemers gingen zij in op de vraag hoe je als gemeente, projectontwikkelaar, welzijn of zorgorganisatie, GGD of woningbouwcorporatie gelijkwaardig met inwoners aan de slag kan.

“Whatever the question, community is the answer” 

 • – Margaret Wheatley

Meer samen in de samenleving

De workshop startte met een korte introductie over de noodzaak en behoefte aan meer samen in de samenleving én meer gelijkwaardige samenwerking Overheid en instanties en inwonersinitiatieven hebben elkaar nodig om de grote vraagstukken rond wonen, zorg, gezondheid en een gezonde leefomgeving. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid heeft de toekomst. En dat vraagt iets anders van ons allemaal.

Check-in: jouw eigen leefomgeving verbeteren

Na het welkom en de inleiding waren we benieuwd: wie is zelf actief in eigen wijk en waarom? En als je niet actief bent: stelden we de vraag “Wat zou jou als inwoner motiveren om actief betrokken te zijn bij het verbeteren van je eigen leefomgeving?”.

De antwoorden varieerden van: “Een ontmoetingsplek is voor mij belangrijk”, ”Het wordt leuker in de buurt als je elkaar kent”, “Als het concreet tot resultaten leidt” en “Ik vind het belangrijk en betekenisvol om bij te dragen”.

De algehele conclusie in beide workshops was dat de plek waar je woont ertoe doet: er is een mate van fysieke en sociale veiligheid nodig om de verbinding aan te kunnen gaan met buurtgenoten.

Volgens de principes van Deep Democracy

De deelnemers zijn dieper ingegaan op het begrip ‘Deep Democracy’. Dit is een praktische methode om dialoog en discussie op gang te brengen waarbij actief wordt gezocht naar de wijsheid van de minderheid. Dit deden we aan de hand van een door de groep ingebrachte casus.

Op een praktische manier worden verschillende meningen in een team zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Deze worden gebundeld tot één besluit met draagkracht en draagvlak, waar iedereen zich gehoord voelt en alle perspectieven worden benut. Om dit als team op een goede manier te doen formuleer je aan het begin van het gesprek een aantal uitgangspunten. Denk hierbij aan de bereidheid om van elkaar te leren en het aangaan van een gesprek om de relatie te verdiepen.

We hopen dat de deelnemers hebben ervaren dat als de goede omstandigheden worden gecreëerd, bewoners de beste oplossers zijn. Met de wijsheid en perspectieven van velen ontstaan de beste oplossingen. Inwoners hebben een unieke functie in het versterken van sociale verbinding, zij zijn de belangrijkste belanghebbenden als het gaat over hun eigen woonomgeving en zij hebben de doe-kracht.

Gelijkwaardigheid in samenwerking
 • Kortom, als gelijkwaardigheid in samenwerking vanzelfsprekend is, dan betekent dat:

  Respect: iedereen wordt gerespecteerd om wie ze zijn en wat ze bijdragen.

  Gelijke kansen: iedereen heeft gelijke kansen om hun ideeën en input te delen.

  Wederzijds vertrouwen: er is een basis van vertrouwen waarin iedereen erop kan rekenen dat hun bijdragen serieus worden genomen.

  Effectieve communicatie: open en eerlijke communicatie wordt aangemoedigd, waardoor misverstanden en conflicten worden geminimaliseerd.

  Collectieve verantwoordelijkheid: Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het succes van het team en werkt samen aan gemeenschappelijke doelen.

Image
Een workshop laten verzorgen

Wil je een (soortgelijke) workshop laten verzorgen? Neem dan contact met ons op voor een op maat gemaakte workshop!

Verder lezen

Actieprogramma We doen het Samen – De We doen het Samen coalitie bestaat uit organisaties die lokale gemeenschappen in allerlei vormen vertegenwoordigen. Denk aan verbanden van mensen die zich vrijwillig inzetten, bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, lokale fondsen, wijkbedrijven, energiecoöperaties, en zorgzame initiatieven in dorpen en buurten.

Deep Democracy – Lees hier meer over Deep Democracy, Wijsheid van de minderheid – De Lewis Methode

Trainingen Deep Democracy

De participatieladder

Chantalle van de Kerkhof

Projectleider

Roos Sohier

Projectleider

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.