Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Burgers in de boardroom ‘anders kijken, samen doen’

Onlangs heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, het onderzoeksrapport van XpertiseZorg ‘Burgers in de boardroom’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Mevrouw Helder geeft duidelijk aan: “Burgerparticipatie (inwoners, patiënten, cliënten etc) zijn cruciaal voor het draagvlak en succes van projecten inzake de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOP). Het is van groot belang om het perspectief van zij die zorg nodig (gaan) hebben en ervaringsdeskundigen te betrekken bij de herinrichting van zorgpaden. Het doel van het onderzoek is te komen tot bouwstenen waarmee burgers laagdrempeliger en structureler kunnen worden betrokken bij regio-aanpakken binnen JZOJP.”

Zorgbelang Brabant|Zeeland maakt zich sterk voor de participatie van patiënten en cliënten in de Brabantse en Zeeuwse zorgregio’s. Jiska van den Hoek, directeur-bestuurder van Zorgbelang Brabant|Zeeland, ervaart het rapport dan ook als een steun in de rug en roept het ministerie van VWS en de Tweede Kamer op, om serieus werk te maken van de aanbevelingen.

De kamerbrief en het onderzoeksrapport van XpertiseZorg ‘Burgers in de boardroom’ kun je hieronder downloaden.

kamerbrief-over-het-rapport-burgers-in-de-boardroom

Onderzoeksrapport ‘Burgers in de boardroom’

Corrie van den Hoven

Onafhankelijk cliëntondersteuner langdurige zorg

“Met mijn brede ervaring, betrokkenheid, enthousiasme, doorzettingsvermogen zie en benut ik kansen, mogelijkheden voor onze cliënten.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.