Bespreek concrete casussen tijdens de Werkconferentie woonoplossingen op 28 juni - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Bespreek concrete casussen tijdens de Werkconferentie woonoplossingen op 28 juni

Op woensdag 28 juni 2023 organiseert het Platform Zorgen Doe je Samen van de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland de werkconferentie ‘Anders wonen, beter welzijn. Aan de slag met woonoplossingen’. De bijeenkomst is van 13.30 uur tot 17.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis in de voormalige Kerk in Oostelbeers. Wethouders, medewerkers van gemeenten en woningcorporaties, vertegenwoordigers van wooninitiatieven, dorpsraden en zorg- en dorpscoöperaties zijn van harte welkom. Doel is om gezamenlijk te zorgen voor een doorbraak en versnelling in de aanpak en realisatie van duurzame en sociale wooninitiatieven.

Een miljoen huizen erbij, horen we steeds in het debat over de woningnood. Maar nieuwbouw stokt door gebrek aan grond, stijgende kosten en milieubeperkingen. In deze conferentie kijken we naar een andere optie: de bestaande vierkante meters beter verdelen. Zodat jongeren betaalbare woningruimte kunnen vinden, senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en de gemeenschapskracht, leefbaarheid en duurzaamheid in de dorpen en kleine kernen behouden blijft en een stimulans krijgt.

Willy Donkers, een van de organisatoren van de conferentie, hoopt dat het lukt tot een effectieve nieuwe aanpak te komen. “Initiatieven zijn er volop. Maar instanties zitten vaak zo vast in een stramien en procedures. Ze zijn al enthousiast als ze een brochure hebben gemaakt. Dat is leuk, maar door beschrijving van procedures verandert nog niets. Er zal meer moeten gebeuren om geïnteresseerde bewoners over de drempel te helpen. En partijen wijzen naar elkaar. Dat proberen we nu te voorkomen en we nodigen daarom ook beide uit aan tafel, met vertegenwoordigers van lokale initiatieven en woningcorporaties.“

In de regio Zuidoost-Brabant is inmiddels een ruime ervaring met wooninitiatieven en coöperaties opgebouwd. Willy Donkers organiseert de werkconferentie samen met Arnold Romeijnders. Willy en Arnold zijn beiden zeer actief in het Platform Zorgen Doe je Samen, actief in Zuidoost Brabant, en bekend met de vraag én oplossingen. Arnold Romeijnders, voormalig huisarts en medisch directeur van de eerstelijns zorggroep PoZoB (Zuidoost Brabant) is voorzitter van de werkgroep welzijn, wonen en zorg van de Dorpsraad Steensel. Willy Donkers is werkzaam bij architectenbureau Donkers Relou en is naast zijn Proeftuinwerkzaamheden actief als voorzitter van het dorpsoverleg Elsendorp en bestuurslid van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Willy Donkers was ook een van de trekkers van de Proeftuin Elsendorp, een pilot in het kader van de Omgevingswet. “In de Proeftuin Elsendorp hebben we het echt eenvoudiger gemaakt. 75% van wat eerst met een bestemmingsplanwijziging moest kan nu met een gewone omgevingsvergunning. Dat wil ik ook uit deze bijeenkomst halen: dat 75% met één vergunning gerealiseerd kan worden.”

Tijdens de werkconferentie gaat het dus niet om theoretische bespiegelingen, maar om concrete oplossingen. Vijf casussen staan centraal, variërend in omvang en complexiteit. Concrete voorbeelden uit de regio, geanonimiseerd. Hieronder drie van de vijf voorbeelden:

Mevrouw Pieters heeft haar heup gebroken en wil na revalidatie zo snel mogelijk naar huis. Ze heeft 3 kinderen waarvan 1 in het buitenland, 1 op 5 km afstand en 1 met een beperkende chronische aandoening 50 km verderop. 1 kinderloze kleindochter wil wel voor haar komen zorgen als haar vriend waar ze mee samenwoont ook mee kan komen. Mevrouw Pieters en haar kleindochter hebben hun zinnen gezet op het realiseren van een mantelzorgwoning. Ze hebben al geïnformeerd bij een bedrijf, een unit van 45 m2 is beschikbaar en betaalbaar en kan binnen 24 uur worden geplaatst.

Mevrouw Huijben, een professionele mantelzorgster, heeft de ambitie om samen met andere mantelzorgers, dorpsgenoten te verzorgen zodat ze in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Mevrouw Huijben heeft naast haar eigen woning een leeg perceel wat ze graag zou willen bebouwen met 4 zorgunits en een gezamenlijke leefruimte. Mevrouw Huijben kan dan in haar eigen woning blijven wonen en met ondersteuning van andere mantelzorgers haar dorpsgenoten verzorgen.

De broers van de Herk hebben als ongehuwde broers altijd samen een boerderij gedreven en recent de veestapel en landbouwgrond van de hand gedaan. Ze wonen in een grote boerderij met een lange kap en 2 schuren. Het resterende grondperceel is 4000 m2. Ze denken aan erfdelen omdat ze graag zowel enkele familieleden als dorpsgenoten aan een huis willen helpen en ook nog met wat reuring op deze grond kunnen blijven wonen.

Deelnemers aan de conferentie bespreken in deelgroepen de casussen waarbij de volgende vragen centraal staan: Hoe gaat de gemeente dit faciliteren? Hoe kan het geheel worden opgelost, binnen onze gestelde kaders? Wat zijn de belemmeringen? Benoem de belemmeringen stuk voor stuk met een passende oplossing. Een panel met ervaringsdeskundigen, onder wie Driek van de Vondervoort, voormalig wethouder in Veldhoven en burgemeester van Boekel en Bergeijk, geeft feedback en vult de oplossingen aan. Aansluitend is er nog één ronde om de oplossingen te verfijnen. En daarna: aan de slag met de woonoplossingen.

Willy Donkers: “Wij stellen voor dat de gemeenten een jaar aan de slag gaan. Wij volgen dit. We monitoren ieder kwartaal hoe het ermee staat en of we kunnen meedenken. Aan het einde van het jaar willen we een gemeente nomineren die het beste presteert. Daarna willen we helpen hieraan bekendheid te geven en de implementatie ondersteunen.”

Aanmelden voor de werkconferentie kan door een mail met uw naam, functie en organisatie te sturen naar info@zorgbelang-brabant.nl.

Nelleke Maathuis

Projectleider, Projectteam

“Verander muren in deuren (Loesje)”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.