Hoe dien ik een klacht in? - Zorgbelang Brabant|Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Zorgbelang Brabant | Zeeland

Klachtenprocedure

Heb je klachten over de manier waarop medewerkers van Zorgbelang Brabant|Zeeland met jouw gegevens omgaan of over de dienstverlening van Adviespunt Zorgbelang? Dan kun je de volgende stappen ondernemen:

1.      Interne procedure

Je richt je bij voorkeur met jouw klacht tot de betrokken medewerker. Als je daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met interim-bestuurder Paul van der Linden van Zorgbelang Brabant|Zeeland: pvanderlinden@zorgbelang-brabant.nl.

2.      Externe procedure

Houd je na tussenkomst van de directeur onvrede, dan kun je je, uitsluitend schriftelijk, wenden tot:

·        Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland

p/a Zorgbelang Nederland, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen, E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

·        Klachtencommissie Jeugdstem/vertrouwenswerk jeugd
(bij een klacht over een vertrouwenspersoon)

Per post:

t.a.v. het ambtelijk secretariaat
Postbus 75874
1070 AW Amsterdam

·       Voor de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang kun je jouw klacht indienen bij de externe Klachtencommissie CVP Wzd. Voor meer informatie zie: www.klachtencommissie-cvp-wzd.nl.

Klacht indienen

De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die in contact is gekomen met Zorgbelang Brabant|Zeeland en daar een klacht over heeft. Ook familie, vrienden of anderen kunnen een klacht indienen. Als deze familie, vrienden of anderen niet degene is die contact met Zorgbelang Brabant|Zeeland gehad heeft, is hiervoor wel een machtiging van de betrokkene nodig.

Behandeling

De klachtencommissie zal jouw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht krijg je een schriftelijke reactie op je klacht. Tevens word je in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op jouw klacht.

Klachtenreglement

Het volledige Klachtenreglement van Zorgbelang en Jeugdstem kun je hieronder downloaden.

Klachtenreglement Zorgbelang Nederland

Reglement klachtencommissie Jeugdstem

 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.