Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Dienst

Vooruithelpen

We helpen je organisatie vooruit met ondersteuning bij projecten of uitvoering van activiteiten.

 

Hoe helpen we je verder?
Ondersteuning en uitvoering van werkzaamheden op projectbasis

Voor ondersteuning en uitvoering van activiteiten op projectbasis, tijdelijk of meer structureel, ben je bij ons aan het juiste adres. Schakel ons in wanneer extra menskracht gewenst is. Bijvoorbeeld vanwege uitval van een vaste medewerker of omdat je zoekt naar expertise.

Onze medewerkers hebben kennis van actuele ontwikkelingen en weten wat er speelt in de regio binnen het sociaal domein en in de sector zorg en welzijn. Ook weten wij hoe je inwoners bij beleid of activiteiten betrekt. We werken graag sámen – opdrachtgever, eindgebruiker en professional – aan een constructieve oplossing. Ook betrekken we waar mogelijk ons team van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. In onze samenwerking  zorgen we voor oplossingen voor eindgebruikers (patiënten, cliënten, inwoners) en voor professionals en organisaties.

Samen met jou bepalen we hoe we de ondersteuning en uitvoering invullen. We maken afspraken over de omvang van de opdracht en de periode waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Onze afspraken vatten we samen in een projectopdracht.

Karim el Barkaoui

Projectleider, Projectteam

Image

Je kunt onze ondersteuning en expertise inzetten voor:

Lotgenotencontact

Opzetten en/of organiseren van lotgenotencontact; digitaal of op locatie.

 

Schrijven en adviseren

(mede) Opstellen van en adviseren over een beleidsnota of beleidskader.

 

Ophalen wensen en mogelijkheden

Ophalen van wensen, eisen, mogelijkheden van patiënten, cliënten of inwoners over een onderwerp, dienst of (innovatief) product. Via een digitale vragenlijst, persoonlijke interviews en/of groepsbijeenkomst (focusgroep, spiegelgesprek etc.). Naast het begeleiden van een bijeenkomst kunnen we de werving en communicatie verzorgen.

Uitvoering en coördinatie

Uitvoeren of coördineren van een programma, project of beleidskader bijvoorbeeld het preventieakkoord, beleidsprogramma’s in het sociaal domein en zorg of uitvoering geven aan een werkplan/projectplan.

We hebben al veel mooie projecten gedaan

Wij werken graag samen met jou aan een mensgerichte maatschappij. Hoe we dat doen lees je hier.

Meer projecten

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.