Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Dienst

Vertrouwens persoon

Onze vertrouwenspersonen gaan in gesprek, luisteren en kijken of een oplossing mogelijk is.

 

Over de vertrouwenspersoon
Bemiddelend en onafhankelijk Voor cliënten en medewerkers

De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant|Zeeland is er voor cliënten en voor medewerkers. De vertrouwenspersoon is er wanneer cliënten de zorg niet als prettig en goed ervaren. En wanneer medewerkers zich (tijdelijk) niet veilig of prettig voelen op hun werkplek. De vertrouwenspersoon gaat met de betrokken personen in gesprek en kijkt of een oplossing mogelijk is. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. Ook geeft de vertrouwenspersoon advies of ondersteuning bij vragen, onvrede of klachten van cliënten over de zorg. Of in geval van een botsing of wrijving tussen medewerkers is de vertrouwenspersoon een bemiddelende en onafhankelijke derde partij.

 

Bemiddeling bij een conflict op de werkvloer

Elke organisatie streeft naar een goede werksfeer en wil dat medewerkers goed met elkaar samenwerken. Soms kan een medewerker dat anders ervaren. Bijvoorbeeld in de omgang met collega’s onderling of door een conflict met een andere medewerker. Het is goed om daar met elkaar over te praten. Wanneer u er onderling niet uitkomt, betrekt u. een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant|Zeeland als derde onafhankelijke partij. De vertrouwenspersoon zoekt samen met de betrokken medewerkers naar een oplossing. Door de bemiddeling van de vertrouwenspersoon voorkomt u verdere escalatie, officiële klachten of juridische procedures.

Niet tevreden over de ondersteuning vanuit de Wmo

Als gemeente bied je vanuit de Wmo ondersteuning aan inwoners. Natuurlijk bied je zo goed mogelijke dienstverlening. Toch kan het zijn dat een inwoner niet tevreden is. Over hoe het contact met de gemeente is verlopen, of over de oplossing die geboden is. Deze inwoners geven hun onvrede aan en je gaat met hen in gesprek. Kom je er samen niet uit, dan kun je de persoon in kwestie doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon Wmo van Zorgbelang Brabant|Zeeland. Onze vertrouwenspersonen zetten zich dagelijks in voor de Wmo. Zij zijn ervaren en deskundig in het bemiddelen bij ontevredenheid en klachten.

Ondersteuning voor jongeren en hun ouders/verzorgers

Wanneer een jongere te maken krijgt met jeugdhulp spelen er vaak ingrijpende en emotionele problemen in het gezin. Wanneer jongeren of hun ouders er met de hulpverlener niet uitkomen, of wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zij een beroep doen op onze onafhankelijke vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon beantwoordt vragen, gaat vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelt bij klachten. Zorgbelang Brabant|Zeeland werkt hierin samen met AKJ, de landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Jeroen van Lieshout

Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

“Jeroen is kei relaxed, geen vraag is hem te gek en hij maakt altijd tijd voor je.”
écht
horen
werkt.
Vertrouwenspersoon voor je organisatie

Wil je in gesprek over wat de vertrouwenspersoon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Voor individuele vragen,
  ga naar adviespuntzorgbelang.nl

  We hebben al veel mooie projecten gedaan

  Wij werken graag samen met jou aan een mensgerichte maatschappij. Hoe we dat doen lees je hier.

  Meer projecten

  Blijf op de hoogte

  Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.