Vertrouwenspersoon nodig? | Zorgbelang Brabant|Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Dienst

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersonen gaan in gesprek, luisteren en kijken of een oplossing mogelijk is.

 

Over de vertrouwenspersoon
Bemiddelend en onafhankelijk Voor cliënten en medewerkers

De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant|Zeeland is er voor cliënten en voor medewerkers. De vertrouwenspersoon is er wanneer cliënten de zorg niet als prettig en goed ervaren. En wanneer medewerkers zich (tijdelijk) niet veilig of prettig voelen op hun werkplek. De vertrouwenspersoon gaat met de betrokken personen in gesprek en kijkt of een oplossing mogelijk is. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. Ook geeft de vertrouwenspersoon advies of ondersteuning bij vragen, onvrede of klachten van cliënten over de zorg of in geval van een botsing of wrijving tussen medewerkers. De vertrouwenspersoon is een bemiddelende en onafhankelijke derde partij.

 

De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant|Zeeland is er voor cliënten en voor vrijwilligers. De vertrouwenspersoon is er wanneer cliënten de zorg niet als prettig en goed ervaren. En wanneer vrijwilligers zich (tijdelijk) niet veilig of prettig voelen op hun werkplek. De vertrouwenspersoon gaat met de betrokken personen in gesprek en kijkt of een oplossing mogelijk is. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. Ook geeft de vertrouwenspersoon advies of ondersteuning bij vragen, onvrede of klachten van cliënten over de zorg of in geval van een botsing of wrijving tussen vrijwilligers en de organisatie. De vertrouwenspersoon is een bemiddelende en onafhankelijke derde partij.

 

Bemiddeling bij een conflict op de werkvloer

Elke organisatie streeft naar een goede werksfeer en wil dat medewerkers goed met elkaar samenwerken. Soms kan een medewerker dat anders ervaren. Bijvoorbeeld in de omgang met collega’s onderling of door een conflict met een andere medewerker. Het is goed om daar met elkaar over te praten. Wanneer je er onderling niet uitkomt, betrek je een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant|Zeeland als derde onafhankelijke partij. De vertrouwenspersoon zoekt samen met de betrokken medewerkers naar een oplossing. Door de bemiddeling van de vertrouwenspersoon voorkom je verdere escalatie, officiële klachten of juridische procedures.

Niet tevreden over de ondersteuning vanuit de Wmo

Als gemeente bied je vanuit de Wmo ondersteuning aan inwoners. Natuurlijk bied je zo goed mogelijke dienstverlening. Toch kan het zijn dat een inwoner niet tevreden is. Over hoe het contact met de gemeente is verlopen of over de oplossing die geboden is. Deze inwoners geven hun onvrede aan en je gaat met hen in gesprek. Kom je er samen niet uit, dan kun je de persoon in kwestie doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon Wmo van Zorgbelang Brabant|Zeeland. Onze vertrouwenspersonen zetten zich dagelijks in voor de Wmo. Zij zijn ervaren en deskundig in het bemiddelen bij ontevredenheid en klachten.

Ondersteuning voor jongeren en hun ouders/verzorgers

Wanneer een jongere te maken krijgt met jeugdhulp spelen er vaak ingrijpende en emotionele problemen in het gezin. Wanneer jongeren of hun ouders er met de hulpverlener niet uitkomen, of wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zij een beroep doen op onze onafhankelijke vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon beantwoordt vragen, gaat vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelt bij klachten. Zorgbelang Brabant|Zeeland werkt hierin samen met Jeugdstem, de landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Michelle Gevers

Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

Thomas Nouwens

Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Bij vragen over onvrijwillige zorg, of opname in een (zorg)instelling kunnen mensen terecht bij onze cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • • De cliëntenvertrouwenspersoon geeft informatie als u vragen heeft over uw rechten en plichten bij onvrijwillige zorg, en over uw opname en verblijf in een (zorg)instelling.
  • De cliëntenvertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners. We helpen om tot een oplossing te komen.
  • Ondersteunt u iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft? Dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon ook ú ondersteunen en adviseren.

Betere rechtsbescherming

De nieuwe Wet zorg en dwang sluit aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Hierdoor zijn mensen die hun wil niet meer kunnen uiten, of hun vertegenwoordigers, beter juridisch beschermd.

Rita van den Brink

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

“Je voelt je thuis daar waar je wordt begrepen.”
Petra Albers

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

“Verander muren in deuren (Loesje)”
écht
horen
werkt.
Vertrouwenspersoon voor je organisatie

Wil je in gesprek over wat de vertrouwenspersoon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Voor individuele vragen,
  ga naar adviespuntzorgbelang.nl

  We hebben al veel mooie projecten gedaan

  Wij werken graag samen met jou aan een mensgerichte maatschappij. Hoe we dat doen lees je hier.

  Meer projecten

  Blijf op de hoogte

  Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.